fbpx

קרן "הישג" לסטודנטים שהוכרו כחיילים בודדים

הקרן מעניקה מלגות שכ"ל וקיום לסטודנטים בוגרי שירות צבאי מלא ותקין שהוגדרו בשירות הצבאי כחיילים בודדים, תוך שנתיים מהשחרור.

הגשת בקשה למלגה החל מה-1 במרץ ועד סוף יוני.

פרטים נוספים על הקרן והורדת טופס בקשה למלגה באתר הקרן www.heseg.com