קרן מרקס ע"ש פאולה והרמן ליוצאי אתיופיה

הנהלת קרן מרקס מעניקה  מלגות לסטודנטים מקרב חברי קהילת יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר ראשון  בתחום האמנות או העבודה הסוציאלית.

תינתן עדיפות לסטודנטים המצטיינים בלימודיהם.

לא זכאים סטודנטים המקבלים מלגה/מימון שכ"ל מלא ממקורות אחרים.  

סכום המלגה יהיה בגובה 80% משכר לימוד אוניברסיטאי החל ממועד קבלת המלגה ועד לסיום הלימודים לתואר ולכל היותר למשך 3 שנים.

 יש לפנות ישירות לכתובת דוא"ל: kranot@kkl.org.il.

התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא: 29.2.2016

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן.