קרן פתאל- לסטודנטים הלומדים בפקולטה למשפטים

קרן המלגות ע"ש עו"ד יוסף פתאל ז"ל שמה לה למטרה לסייע לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטת חיפה במלגה בגובה 6,000 ₪.

קריטריונים:
1. תקינות לימודים.

2. מעמד אקדמי מין המניין

3. היקף לימודים בשנה השוטפת: רישום לקורסים בהיקף של 30 נ"ז בשנת הלימודים.

4. הישגים אקדמיים : סטודנט ותיק- צבירת ציונים על קורסים בהיקף של 30 נקודות זכות ככלל מהשנה הקודמת. במסלול משותף צבירת ציונים על קורסים בהיקף של 12 נ"ז לפחות בחוג השני, ממוצע ציונים משנה קודמת 80  לפחות בכל אחד מחוג/י הלימוד.

5. סטודנט שנה א'- ציון פסיכומטרי גולמי 650 לפחות.

6. מעמד סוציו-אקונומי מצריך סיוע.

הגשת המועמדות לקרן מחייבת הגשת בקשה למלגת סיוע של דיקנאט הסטודנטים דרך פורטל הסטודנטים (לשונית טפסים ותדפיסים- בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים).

החל מחודש אוגוסט ועד שבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

בנוסף לאישורי הבקשה למלגת סיוע יש לצרף מכתב אישי לקרן ע"ש עו"ד יוסף פתאל ז"ל (הנחיות לכתיבת מכתב פניה).

המלגה אינה מיועדת לסטודנטים הממומנים בשכ"ל על ידי גורם כלשהו.