צוות היחידה

מנהלת היחידה למלגות

לימור פרד

lfred@univ.haifa.ac.il
04-8288034, פנימי: 52330

אחראי מלגות "אהבת עולם" ו"ג'ויס"

רועי כהנוביץ

rcahano1@univ.haifa.ac.il
04-8240238, פנימי: 52238

רכזת היחידה למלגות

איה לובאני

milgot@univ.haifa.ac.il
04-8288034, פנימי: 58034  
04-8240067, פנימי: 52067 

רכזת שלוחת מבח"ר ומלגות

מאיה סטונובסקי

milgot@univ.haifa.ac.il
04-8288034, פנימי: 58034  
04-8240067, פנימי: 52067 

לתשומת לב: זמני מענה טלפוני בימים א'-ה', בין השעות 09:00-13:00.