צוות המדור

מרכזת היחידה למלגות

ענת אבוטבול
aabutbul@univ.haifa.ac.il
04-8240330, פנימי: 52330

שעות קבלה בתיאום מראש

מזכירת היחידה למלגות

מור שגב
milgot@univ.haifa.ac.il
04-8288034, פנימי:58034,
04-8240685, פנימי: 2685
פקס: 04-8249174