צוות היחידה

לתשומת לב: זמני מענה טלפוני בימים א'-ה', בין השעות 09:00-14:00.

אחראית היחידה למלגות

לימור פרד
lfred@univ.haifa.ac.il
04-8288034, פנימי: 52330
מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 10:00-13:00

רכזת היחידה למלגות

חנה נפתלייב
milgot@univ.haifa.ac.il

04-8288034, פנימי:58034 

04-8240067, פנימי: 52067 

פקס: 04-8249174

וופא אברהים - רכזת היחידה למלגות

רכזת היחידה למלגות

וופא אברהים
milgot@univ.haifa.ac.il

04-8288034, פנימי: 58034

04-8240685, פנימי: 2685

פקס: 04-8249174