צוות המדור

אחראית היחידה למלגות

לימור פרד
lfred@univ.haifa.ac.il
04-8240330, פנימי: 52330

 

מזכירת היחידה למלגות

מור שגב
milgot@univ.haifa.ac.il
04-8288034, פנימי: 58034
04-8240685, פנימי: 2685
פקס: 04-8249174