צוות היחידה

לתשומת לב: זמני מענה טלפוני בימים א'-ה', בין השעות 10:00-13:00.

וופא אברהים - רכזת היחידה למלגות

רכזת היחידה למלגות

וופא אברהים
milgot@univ.haifa.ac.il
04-8288034, פנימי: 58034
04-8240685, פנימי: 2685
פקס: 04-8249174

רכזת היחידה למלגות

חנה נפתלייב
milgot@univ.haifa.ac.il
04-8240067, פנימי: 52067
פקס: 04-8249174

אחראית היחידה למלגות

לימור פרד
lfred@univ.haifa.ac.il
04-8240330, פנימי: 52330
מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 10:00-13:00