היחידה למעורבות חברתית מבקשת לעורר מודעות בקרב הסטודנטים/ות הלומדים/ות באוניברסיטת חיפה, לסביבה בה אנו חיים ולאתגרים המגוונים- חברתיים, כלכליים, אקולוגיים, וחינוכיים הקיימים בה. היחידה שואפת לעודדם לפעילות חברתית וקהילתית בתחומים אלה על ידי יצירת פלטפורמות והזדמנויות לעשייה חברתית משמעותית תוך ציוד הסטודנטים/ות בכלים מקצועיים, מתן ליווי והדרכה ותמיכה כלכלית בתהליך כולו. ביחידה פועלות תכניות מגוונות ושונות וביניהן תכניות דיאלוג;  תכניות מנהיגות;  תכניות יזמות; תכניות חונכות מדעית ושיתופי פעולה עם עמותות וארגונים חברתיים. היחידה אף משתפת פעולה עם חוגי האוניברסיטה השונים וחוקריהם במטרה לתרגם את מחקרי השטח המתנהלים בה לעשייה בשדה הקהילתי והחברתי.