צוות היחידה

מירי אטיאס

מנהלת היחידה למעורבות חברתית

04-8240608

דורית אבו

מרכזת היחידה למעורבות חברתית

04-8240665

איאד קיזל

רכז תכניות מנהיגות ​

04-8288322

מור בן יהודה פשקובסקי

מרכזת פרוייקטים קהילתיים

04-8240745