צוות היחידה

ד"ר יעל גרנות-ביין

מנהלת היחידה למעורבות חברתית

04-8240608

גל חולבסקי

מרכזת תכניות למנהיגות אקדמית וחברתית

04-8240341

קריסטינה חן

אחראית פרויקט "מוביליות חברתית"

04-8240629

דורית אבו

מרכזת היחידה למעורבות חברתית

04-8240665

איאד קיזל

רכז תכניות מנהיגות ​

04-8288322