מלגות פתוחות לתואר שני

מדור מלגות בדיקנאט הסטודנטים מטפל במלגות לסטודנטים לתואר ראשון בלבד.

הגורם שמטפל בנושא המלגות לתארים מתקדמים, הם הרשות ללימודים מתקדמים.

לבירורים ופרטים נוספים אנא פנו לרשות ללימודים מתקדמים:

מלגות תואר שני: גב' ציפי גליל, ראש מדור מלגות ותמיכות לתואר שני,

טלפון: 04-8249162 (פנימי: 53162), דוא"ל: tvigoda@univ.haifa.ac.il

בנין אשכול, קומה 25, חדר 7.

מלגות תואר שלישי: גב' מוריאל בורג, ראש מדור מלגות ותמיכות

טלפון: 04-8249716 (פנימי: 53716), דוא"ל: mburg@univ.haifa.ac.il

בנין אשכול, קומה 25, חדר 2504.