קרן "מכבים" ליוצאי אירן או לבני יוצאי אירן

הקרן פועלת לגישור הפערים החברתיים באמצעות העשיה החינוכית, תוך התמקדות במתן מלגות לסטודנטים יוצאי איראן ואתיופיה

  • מלגת קרן מכבים:

המלגה מיועדת בעיקר לסטודנטים לתואר ראשון ותואר בעלי זיקה לאיראן – עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.

• מלגה במקצועות הבריאות:
מיועדת לסטודנטים הלומדים לתארים במקצועות הבריאות (פירוט לגבי המקצועות ניתן למצוא בטופס הבקשה) ובעלי זיקה לאיראן – עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.

מלגת הצטיינות:
מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ללא קשר למצב סוציו-אקונומי, ובעלי זיקה לאיראן – עולים מאיראן או דור ראשון (לפחות אחד מההורים) או דור שני (לפחות אחד מהסבים) ליוצאי איראן.

מלגה מיוחדת:
מיועדת לסטודנטים יוצאי העדה האתיופית בלבד.

הגשת הבקשה למלגות הללו נעשית באמצעות אתר הקרן.

הגשת בקשה למלגה תחל בחודש נובמבר.

פרטים נוספים באתר של הקרן  

או בעמוד הפייסבוק של הקרן