מלגת שכ"ל מלאה לתואר ראשון לחיילים משוחררים תושבי הפריפריה

במסגרת התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים שמטרתו עידוד השכלה גבוהה, נוספה הטבה בגובה 100% שכ"ל בסיסי לפי פרסומי המל"ג לסטודנטים לתואר ראשון.

  • המלגה תוענק בכפוף למצב סוציו-אקונומי, למדד פריפריאלי, ולסוג השירות. 
  • מגורים בפריפריה ביישוב הכלול בחוקי פיתוח הנגב והגליל 
  • מלגות ממשלתיות אחרות יקוזזו מסך ההטבה.
  •  

פתיחת ההרשמה הינה מחודש מאי ועד לסוף חודש יולי.

הגשת בקשה דרך אתר הקרן