קרן זומרפלד זאביק ז"ל- ליוצאי סיירת צנחנים

משפחתו של זאביק זומרפלד ז"ל שנהרג בפעילות בדרום לבנון ב 1997 הקימו קרן נאמנות על שמו שתאפשר לסטודנטים מיחידתו "סיירת צנחנים" לממש את הלימודים האקדמיים.

קריטריונים:

  1. סטודנטים לוחמים, בוגרי סיירת צנחנים.
  2. סטודנטים משנה א' ומעלה המתחילים או התחילו את לימודי התואר הראשון לא יאוחר מ-3 שנים מאז השתחררו מצה"ל (הן משרות סדיר והן משרות קבע) ושסיימו את שרות החובה כלוחמים בסיירת הצנחנים.

לבקשה יש לצרף:

  • קורות חיים
  • אישור רישום ללימודים
  • אישור מפורט על שירות בסיירת צנחנים.
  • פרטים על מצב כלכלי.
  • המלצת מפקד היחידה.

המועמדים המתאימים יזומנו לראיון.

את הבקשות יש לשלוח אל: משפחת זומרפלד, הרימון 12 עשרת 7685800.

מועד אחרון להגשה: לא יאוחר מה- 23.8.2020.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן