קרן מלגות לסטודנטים מהמגזר הדרוזי והצ'רקסי מטעם משרד החינוך

משרד החינוך מעניק מלגות לסטודנטים מהמגזר הדרוזי והצ'רקסי.

קריטריונים:

  • סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במקצועות: אנגלית, מקצועות פרא רפואיים ומקצועות חד חוגי: פסיכולוגיה , מתמטיקה,  ביולוגיה ומדעי המחשב.
  • עדיפות תינתן לסטודנטים בעלי מצב סוציו אקונומי נמוך (מותנה באישור מלשכת הרווחה).

סטודנט המשתתף בפרוייקט מנהיגות דרוזית באוניברסיטת חיפה, יקבל מלגה דרך האוניברסיטה ולא זכאי להגיש בקשה למלגה זו .

סטודנט הלומד בתוכניות ששכר הלימוד בהן ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי או גוף אחר לא זכאי להגיש בקשה.

מועד אחרון להגשת הבקשה למלגה: 9.6.2019.

הגשת הבקשה דרך אתר הקרן.

האישורים יועברו לקרן באמצעות הדואר לכתובת הבאה: מר מוהנא פארס, הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי משרד החינוך קרית הממשלה רחוב פל-ים 15 בניין ב' חיפה 33095

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון: 8632736 – 04