צוות היחידה

מנהלת היחידה למצוינות
אקדמית

גב' גליה מצוב אבו
חדר: 218
טלפון חיצוני: 04-8249262
טלפון פנימי: 53262
דואר אלקטרוני: gmazov@univ.haifa.ac.il

מרכזת היחידה למצוינות אקדמית ומדור נגישות ולקויות למידה

גב' אשראק סאלח
חדר: 217
טלפון חיצוני: 04-8249965
טלפון פנימי: 53965
דואר אלקטרוני: esaleh1@univ.haifa.ac.il

 

היחידה למצוינות אקדמית

גב' אורלי ירון
חדר: 217
טלפון חיצוני: 04-8249964
טלפון פנימי: 53964
דואר אלקטרוני: oyaron@univ.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים בפקולטה למדעי הרוח

גב' אור-אל ארושס                                              חדר: 2011- בניין אשכול                                    טלפון חיצוני: 04-8240123                                טלפון פנימי: 52123                                        דואר אלקטרוני: oaroshas@univ.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים בפקולטה למדעי החברה

גב' אורטל אמדו
חדר: 216
טלפון חיצוני: 04-8249263
טלפון פנימי: 53263
דואר אלקטרוני: oamado@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה, רכזת המערך האקדמי ואחראית תכנית פוירשטיין

גב' אנג'לין מוראדג'ליאן
חדר: 215
טלפון חיצוני: 04-8240735
טלפון פנימי: 52735
דואר אלקטרוני: alapman@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים בחוג למערכות מידע

גב' לינור חסן
חדר: 04 בניין דילן- קמפוס העיר
טלפון חיצוני: 04-8240451
טלפון פנימי: 52451
דואר אלקטרוני: lhassan1@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים יוצאי אתיופיה וסטודנטים בבית ספר לעיצוב

גב' מעיין מזרחי
חדר: 215
טלפון חיצוני: 04-8240735
טלפון פנימי: 52735
דואר אלקטרוני: alapman@staff.haifa.ac.il

סטודנטים של בית הספר לעיצוב-                        דואר אלקטרוני-mmizrahi2@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים בחוג למדעי המחשב

גב' נורית מרון
חדר: 04 בניין דילן- קמפוס העיר
טלפון חיצוני: 04-8288354
טלפון פנימי: 58354
דואר אלקטרוני: nmaron@univ.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים מהחברה הערבית ואחראית פרויקט החונכות האקדמית

גב' רימה מקלדה ווהבה
חדר: 214
טלפון חיצוני: 04-8249472
טלפון פנימי: 53472
דואר אלקטרוני: rwahbi@staff.haifa.ac.il

יועצת אקדמית לסטודנטים בחוג למערכות מידע


גב' שלי ברקן
חדר: 04 בניין דילן- קמפוס העיר
טלפון חיצוני: 04-8288849
טלפון פנימי: 58849
דואר אלקטרוני: sbarkan@staff.haifa.ac.il

רכזים

רכזת פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים

גב' למא בדארנה
חדר: 209
טלפון חיצוני: 04-8288903
טלפון פנימי: 58903
דואר אלקטרוני:
lamabadarne.univ@gmail.com

רכזת פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים

גב' יעל אוצרטיאנסקי
חדר: 209
טלפון חיצוני: 04-8288904
טלפון פנימי: 58904
דואר אלקטרוני:
yaeluniv@gmail.com

רכזת פרוייקט חונכות אקדמית לסטודנטים המלווים ע"י מדור נגישות ולקויות למידה

גב' כנאנה עבאבסי
לתיאום פגישה ניתן לפנות אליה בכתובת הדואר האלקטרוני:
ldahonkhot@gmail.com