צוות המרכז לפיתוח קריירה

אחראית המרכז לפיתוח קריירה

גב' לאה רוזנברג אבן
lrozenber@univ.haifa.ac.il
04-8249508 (פנימי: 53508)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 203

רכזת תכנית המתמחים

גב' מוניקה גרינברג
jobresume@univ.haifa.ac.il

04-828886 (פנימי: 58886)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 201

פסיכולוגית תעסוקתית ומדריכה

גב' נגה לוי הירדני
nlevyhaya@univ.haifa.ac.il
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 204

אחראית קשרי מעסיקים

גב' סיון קידר
skeidar@staff.haifa.ac.il
04-8249080 (פנימי: 53080)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 201

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' אלין אבו סינה
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 207

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' סיון כהן גוטמן
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 207

רכזת תכנית המתמחים​

גב' רואן כעביה
A-interns@univ.haifa.ac.il

04-8288879 (פנימי: 58879)
בית הסטודנט קומה 2, חדר 201

רכזת "תעסוקה שווה"

גב' ראומה גוטמן
054-4546600

Reuma.t@ts-hr.org.il