צוות המרכז לפיתוח קריירה

אחראית תחום ייעוץ והכוון

גב' לימור אינדיבו
lyeinni@univ.haifa.ac.il    

מזכירת המרכז

גב' בת-חן דרמר
berman@univ.haifa.ac.il
04-8249508 (פנימי: 53508)  

אחראית קשרי מעסיקים

גב' סיון קידר
skeidar@staff.haifa.ac.il
04-8249080 (פנימי: 53080)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 201

רכזת תכנית המתמחים לחברה הכללית

גב' נדיה פרנקלך
jobresume@univ.haifa.ac.il 
04-8288886 (פנימי: 58886)
בית הסטודנט קומה 2, חדר 204

רכזת תכנית המתמחים בחברה הערבית

גב' לורין פארס
A-interns@univ.haifa.ac.il
04-8288881 (פנימי: 58881)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 206

רכזת תכנית המתמחים בחברה הערבית

גב' סוהיר ראשד
A-interns@univ.haifa.ac.il
04-8288881 (פנימי: 58881)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 206

רכזת תכנית "סיפתח" לשילוב בתעסוקה

גב' בר באום
barb@jdcnet.org 

פסיכולוגית ראשית

ד"ר מיכל קימל

פסיכולוג ויועץ קריירה

מר מייק לאו
mlowe@univ.haifa.ac.il 
04-82400629 (פנימי: 52629)
בית הסטודנט קומה 3, חדר 318

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' ירדן קינן

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' קרן שלו