צוות המרכז לפיתוח קריירה

אחראית המרכז לפיתוח קריירה

גב' לאה רוזנברג אבן
lrozenber@univ.haifa.ac.il
04-8249508 (פנימי: 53508)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 203

פסיכולוגית תעסוקתית ראשית

גב' עידית יוגב
iyogev@univ.haifa.ac.il 
04-8249874 (פנימי: 53874)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 204

אחראית קשרי מעסיקים


04-8249080 (פנימי: 53080)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 201

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' אלין אבו סינה
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 207

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' סיון כהן גוטמן
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 205

רכזת תכנית המתמחים

גב' מוניקה גרינברג
jobresume@univ.haifa.ac.il
04-828886 (פנימי: 58886)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 201

 

רכזת תכנית המתמחים​

גב' רואן כעביה
A-interns@univ.haifa.ac.il
04-828887 (פנימי: 58879)
בית הסטודנט קומה 2, חדר 201

רכזת "תעסוקה שווה"

גב' רעות כהן
reut.c@ts-hr.org.il
טלפון: 97243750183+