צוות המרכז לפיתוח קריירה

אחראית תחום ייעוץ והכוון

גב' לימור אינדיבו
lyeinni@univ.haifa.ac.il
04-8249508 (פנימי: 53508)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 203

מזכירת המרכז

גב' בת-חן דרמר
berman@univ.haifa.ac.il
04-8288879 (פנימי: 58879)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 203

אחראית קשרי מעסיקים

גב' סיון קידר
skeidar@staff.haifa.ac.il
04-8249080 (פנימי: 53080)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 201

רכזת תכנית המתמחים לחברה הכללית

גב' נדיה פרנקלך
jobresume@univ.haifa.ac.il 
04-8288886 (פנימי: 58886)
בית הסטודנט קומה 2, חדר 204

פסיכולוגית תעסוקתית ומדריכה

גב' נגה לוי הירדני
nlevyhaya@univ.haifa.ac.il
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 204

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' אלין אבו סינה

בית הסטודנט, קומה 2, חדר 207

פסיכולוג ויועץ קריירה

מר מייק לאו
mlowe@univ.haifa.ac.il
04-82400629 (פנימי: 52629)
בית הסטודנט קומה 2, חדר 205

רכזת תכנית "סיפתח" לשילוב בתעסוקה

גב' אזמרה ברלה

azamra@jdcnet.org