צוות המרכז לפיתוח קריירה

אחראית המרכז לפיתוח קריירה

גב' לאה רוזנברג אבן
lrozenber@univ.haifa.ac.il
04-8249508 (פנימי: 53508)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 203

רכזת תכנית המתמחים

גב' מוניקה גרינברג
jobresume@univ.haifa.ac.il

04-828886 (פנימי: 58886)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 201

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' אלין אבו סינה
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 207

אחראית קשרי מעסיקים

גב' סיון קידר
skeidar@staff.haifa.ac.il
04-8249080 (פנימי: 53080)
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 201

פסיכולוגית ויועצת קריירה

גב' סיון כהן גוטמן
בית הסטודנט, קומה 2, חדר 205

רכזת תכנית המתמחים​

גב' רואן כעביה
A-interns@univ.haifa.ac.il

04-8288879 (פנימי: 58879)
בית הסטודנט קומה 2, חדר 201

רכזת "תעסוקה שווה"

גב' ראומה גוטמן
054-4546600

Reuma.t@ts-hr.org.il