טריפל מתמחים- רשימת הקורסים:

שם הקורס: יוזמה ומעורבות חברתית בארגונים.ורס אקדמי משלב התנסות תמורת 8 נק"ז.
בהנחייתה של ד"ר עינת לביא. 
120 שעות התנסות. 

 

שם הקורס: פערים חברתיים במהלך החיים

סמינר משלב התנסות תמורת 5 נק"ז, עבור ההתנסות המעשית יזכו הסטודנטים בפטור משיעור בחירה בהיקף 4 נק"ז. 
קורס בהנחייתו של ד"ר אסף לבנון.
100 שעות התנסות. 

שם הקורס: התמחות יישומית במגזר הציבורי.

קורס אקדמי בהיקף של 4 נק"ז. 
בהנחייתו של פרופ' שלמה מזרחי. 
100 שעות התנסות. 

 

שם הקורס: עבודה ארגונית וחינוכית.

קורס אקדמי בהיקף של 4 נק"ז. 
בהנחייתו של ד"ר עומרי קסטלנובו.
100 שעות התנסות בתחומים של פסיכולוגיה ארגונית/תעסוקתית והתפתחותית/חינוכית. 

פרויקט גמר

שם הקורס: תכנית הפרקטיקום.

קורס בהיקף 4 נק"ז.
בהנחייתו של פרופ' אורן מאיירס.
100 שעות התנסות. 

שם הקורס: התמחות יישומית בסטטיסטיקה ומדעי הנתונים.

קורס בהיקף של 8 נק"ז.
פתוח לסטודנטים בשנה ג' בעלי ממוצע 80 ומעלה. 
בהנחייתם של פרופ' אורי דוידוב ופרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר.
100 שעות התנסות. 

שם הקורס: English Cultures in a Changing World 

קורס בהיקף של 4 נק"ז.
בהנחייתה של ד"ר איילת בן ישי.
100 שעות התנסות. 

התנסות מעשית – על הקשר בין תיאוריה למעשה.

סמינר משלב התנסות בהיקף של 6 נק"ז בהנחייתו של ד"ר רן וקסלר.
100 שעות התנסות.

שם הקורס: תכנית הפרקטיקום.

קורס בהיקף של 4 נק"ז.
בהנחייתו של ד"ר אור שרף.
100 שעות התנסות. 

https://docs.google.com/document/d/1mtgMnIQNgmMUassU5elvlnAzcku0LPQAbstn3jVoQMo/edit

שוק תעסוקה מגוון – בין תאוריה לפרקטיקה

קורס בחירה כללי בהיקף של 4 או 6 נקודות זכות באשכול דרך הרוח או כקורס בחירה חופשית תחת לימודים כלליים של הדיקנאט.

הרשמה פתוחה לסטודנטים בחוגי לימוד בהם אין הכשרה מעשית במסגרת החוג.

בחוג למערכות מידע ומדעי המחשב ההרשמה פתוחה לשנה ג' בלבד.

* הקורס בשת"פ עם מרכזי ריאן בהפעלת אלפנאר השותפים לבניית הקורס ובהעברתו

עולם העבודה המתחדש
קורס בחירה כללי בהיקף של 4 או 6 נקודות זכות באשכול דרך הרוח או כקורס בחירה חופשית תחת לימודים כלליים של הדיקנאט.
הרשמה פתוחה לסטודנטים בחוגי לימוד בהם אין הכשרה מעשית במסגרת החוג.
בחוג למערכות מידע ומדעי המחשב ההרשמה פתוחה לשנה ג' בלבד.

100 שעות התנסות.