תכנית המתמחים- רשימת הקורסים:

תואר ראשון: יוזמה ומעורבות חברתית בארגונים.קורס אקדמי משלב התנסות תמורת 8 נק"ז.
בהנחייתה של ד"ר עינת לביא. 
120 שעות התנסות. 

תואר שני בשנה א': חלק מהקורס "שוק עבודה בר קיימא" בהנחייתה של ד"ר עינת לביא (שהינו קורס חובה למשתתפי הפרקטיקום). מטרת התכנית היא לרכוש ניסיון פרקטי בשוק התעסוקה בתחום שירותי האנוש במקביל לליווי אקדמי. התוכנית מקנה 4 שש"ס

שם הקורס: פערים חברתיים במהלך החיים

סמינר משלב התנסות תמורת 5 נק"ז, עבור ההתנסות המעשית יזכו הסטודנטים בפטור משיעור בחירה בהיקף 4 נק"ז. 
קורס בהנחייתו של ד"ר אסף לבנון.
100 שעות התנסות. 

שם הקורס: התמחות יישומית במגזר הציבורי.

קורס אקדמי בהיקף של 4 נק"ז. 
בהנחייתו של פרופ' שלמה מזרחי. 
100 שעות התנסות. 

 

פרויקט גמר

שם הקורס: תכנית הפרקטיקום.

קורס בהיקף 4 נק"ז.
בהנחייתו של פרופ' אורן מאיירס.
100 שעות התנסות. 

שם הקורס: תכנית הפרקטיקום.

קורס בהיקף של 4 נק"ז.
בהנחייתו של ד"ר אור שרף.
100 שעות התנסות. 

https://docs.google.com/document/d/1mtgMnIQNgmMUassU5elvlnAzcku0LPQAbstn3jVoQMo/edit

במסגרת החוגים במשכן לאומנויות התכנית מוצעת כקורס בחירה "קורס מבוסס התמחויות – ביה"ס לאומנויות" תמורת 4 נק"ז

עולם העבודה המתחדש

קורס בחירה כללי בהיקף של 4 או 6 נקודות זכות באשכול דרך הרוח או כקורס בחירה חופשית תחת לימודים כלליים של הדיקנאט.
הרשמה פתוחה לסטודנטים בחוגי לימוד בהם אין הכשרה מעשית במסגרת החוג.
בחוג למערכות מידע ומדעי המחשב ההרשמה פתוחה לשנה ג' בלבד.

100 שעות התנסות.