תוכנית "סיפתח"

"סיפתח" הינה תכנית תעסוקתית חדשה וייחודית שפועלת באוניברסיטת חיפה, ומטרתה לסייע לסטודנטים או לבוגרים טריים המוכרים עם 20% נכות ומעלה, אשר מעוניינים להשתלב במשרה או התמחות שהולמת השכלה וכישורים.

התכנית מיסודה של ג'וינט ישראל ומשרד העבודה והרווחה, ופועלת בשיתוף פעולה עם יחידות היעוץ לקריירה ומדור נגישות ולקויות למידה של דיקנט הסטודנטים.

כל השירותים במסגרת זו ניתנים ללא תשלום.

למידע ולהרשמה אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם רכזת התכנית:

אזמרה ברלה:

מייל – azamra@jdcnet.org

050-3616381

בית הסטודנט, קומה 2, חדר 302