סגל היחידה

מנהלת המעונות

אסנת ויינשטיין
oweinst1@univ.haifa.ac.il
04-8240369, פנימי: 52369
פקס: 04-8288217  

אם הבית

חוה נאמני
nhava@univ.haifa.ac.il
04-8240363, פנימי: 52363
פקס: 04-8288217  

תמונה2

מרכזת המעונות

מאיה גולדשטיין-פיבין
mgoldste1@univ.haifa.ac.il

04-8249931, פנימי:53931
פקס: 04-8288217

קב"ט המעונות

חוסין זידאן
hzidan@univ.haifa.ac.il
04-8249525, פנימי: 53525

מנהל תפעול

נאיל נגאם
gnaeel@univ.haifa.ac.il
04-8288218, פנימי:58218

מרכזת הגבייה ודירות אירוח

דלית אוסטר
doster@univ.haifa.ac.il
04-8288080, פנימי: 58080
פקס:  04-8256335

מרכזת ההרשמה

דנה קרמר
damar@univ.haifa.ac.il
04-8288219, פנימי: 58219
פקס:  04-8256335

אם הבית של מעונות "שקמה"

אוולין אריאל
eantebi@univ.haifa.ac.il
04-8253926

עו"ס שירות "עמית"

חיכמת כנעאנה
hikmat.ak@gmail.com

04-8240862