סגל היחידה

מנהלת המעונות

אסנת ויינשטיין
oweinst1@univ.haifa.ac.il
04-8240369, פנימי: 52369
פקס: 04-8288217  

אם הבית

חוה נאמני
nhava@univ.haifa.ac.il
04-8240363, פנימי: 52363
פקס: 04-8288217  

מרכזת המעונות

יערית אריאב-לויתן
yariav-li@univ.haifa.ac.il
004-8249931, פנימי:53931
פקס: 04-8288217  

מנהל תפעול מעונות

ברק תורג'מן
tbarak1@univ.haifa.ac.il
04-8288218, פנימי: 58218

קב"ט המעונות

חוסין זידאן
hzidan@univ.haifa.ac.il
04-8249525, פנימי:53525

מרכזת הגבייה ודירות אירוח

דלית אוסטר
doster@univ.haifa.ac.il
04-8288080, פנימי: 58080
פקס:  04-8256335

מרכזת ההרשמה

דנה קרמר
damar@univ.haifa.ac.il
04-8288219, פנימי: 58219
פקס:  04-8256335

אם הבית של מעונות "שקמה"

אוולין אריאל
eantebi@univ.haifa.ac.il
04-8253926

עו"ס שירות "עמית"

אריאלה תאנה
arielateena@univ.haifa.ac.il
04-8240862