מידע לסגל

פרופ' ג'ני קורמן

דקנית הסטודנטים

ד"ר מיכל שכטר-לרנר

רכזת לקויות למידה

ניצה אריה

רכזת נגישות השירות