הצטיינות לסטודנטים בשנה א' על סמך פסיכומטרי גולמי 600-699

1200X630
  • הצטיינות לסטודנטים בשנה א' בעלי ציון פסיכומטרי גולמי 600-699 שהתקבלו ללימודים באחד החוגים המזכים במלגה – 
  • הרשמה החל מ-15/08/2023 ועד 01/12/2023 – כל הקודם זוכה (מס' המלגות מוגבל)!!

לרשימת החוגים המזכים במלגת "600 פלוס" לפי ציון פסיכומטרי לתשפ"ה 

**שימו לב כי החל משנת תשפ"ד לא נדרשת פעילות חברתית 

בתשפ"ד: המלגה תוענק אך ורק לסטודנטים חדשים אשר שנה"ל תשפ"ד מהווה את שנת הלימודים הראשונה שלהם באוניברסיטת חיפה והינם סטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה ולא בשלוחותיה. סטודנטים שהיו רשומים בצורה כזו או אחרת ללימודים באוניברסיטת חיפה ולא השלימו את לימודיהם אינם זכאים למלגה. כמו-כן, סטודנטים הרשומים בתכנית ייעודית מובחנת או בתכנית אשר ממומנת על ידי המעסיק אינם זכאים למלגה.
הזכאות למלגה מאותרת על-ידי האוניברסיטה ונבחנת על סמך עמידה במספר קריטריונים בסיסיים.

גובה המלגה: מלגת הצטיינות בגובה עד 50% או עד 35% משכר הלימוד הבסיסי תוענק לסטודנטים בהתאם לחוג ולציון הפסיכומטרי. גובה המלגה יקבע ביחס להיקף שכר הלימוד של הסטודנטים. סטודנטים שהתקבלו ללימודים בשני חוגים המזכים במלגה יקבל מלגה אחת לבד.

לצורך הענקת המלגה יש לפנות לבדיקת זכאות ליחידה למלגות במייל : milgot@univ.haifa.ac.il או בטלפון 04-8288034 לקבלת הנחיות 

הקשר עם התורמים: האוניברסיטה משקיעה מאמצים רבים בגיוס משאבים מתורמים פרטיים וגופים ציבוריים לעידוד המצוינות האקדמית. להבעת תודתנו והערכתנו לתורמים, סטודנטים מקבלי מלגה נדרשים לכתוב מכתב תודה לתורם ולהשתתף לפי הצורך בטקס או במפגש עם תורמים במהלך שנת הלימודים.

היחידה למלגות תזכה את חשבון שכר הלימוד של הסטודנטים במלגה. במידה ושכר הלימוד שולם במלואו, מחלקת שכר לימוד באגף מנהל התלמידים תעביר את המלגה לחשבון הבנק הפרטי של הסטודנטים ולכן יש לעדכן את פרטי חשבון הבנק בפורטל הסטודנטים בלשונית שכ"ל.

מקרים בהם תבוטל או תופחת מלגת הצטיינות :

  • על-פי הנחיית רשויות המשמעת של האוניברסיטה.
  • הפסקת לימודים אם ביוזמת הסטודנטים ואם ביוזמת האוניברסיטה.
  • אי עמידה באחד הקריטריונים הבסיסיים עקב שינויים בהיקף שכר לימוד
  • אי מסירת מכתב תודה לתורם / אי הגעה למפגש עם תורמים לפי דרישת היחידה למלגות.
  • אי מילוי חובת פעילות/הפסקת פעילות חברתית המהווה תנאי לקבלת המלגה ( החל מתשפ"ד אין חובת פעילות).
  • ביטול או הפחתת המלגה יעשה באמצעות מחלקת שכר הלימוד ועל הסטודנט לדאוג לסילוק חובותיו במועדים שיקבעו ע"י האוניברסיטה.

מלגה זו אושרה לשנת הלימודים תשפ"ד – יתכנו שינויים בקריטריונים הנ"ל