מלגות תמורת פעילות חברתית

להתנדב ולקבל על כך מלגה. נשמע מצוין, לא?
להלן רשימת לתכניות ופרויקטים אשר ניתן להתנדב בהן תמורת מלגה.

לתשומת לב: ההרשמה ותיאום הפעילות יבוצעו ע"י הסטודנט/ית ישירות מול התכנית/הפרויקט.

תוכניות ביחידה למעורבות חברתית (דיקנאט הסטודנטים)

פרוייקט פרספקטיבה

חינוך לפסגות- נ"ז תמורת תרומה לקהילה

פר"ח

סחל"ב- סטודנטים חוברים לבתי הספר ולגנים

פעילות חברתית לבנות בתוכנית "לקראתך"

כפר הסטודנטים בהדר

פעילות חברתית בגרעין התורני בהדר