קרן ע"ש עו"ד אלי הכהן ז"ל

המלגות ע"ש עו״ד אלי הכהן ז״ל , בסך 6000 ₪ כל אחת, תוענקנה מדי שנה לשני/שתי סטודנטים/יות המצויים/ות במצב סוציואקונומי נמוך ו/או יש להם/ן מצוקות חברתיות וכלכליות אחרות המקשות עליהם/ן בלימודיהם/ן.

קריטריונים:

  1. סטודנטים/יות הלומדים/ות בפקולטה למשפטים.
  2. שנה ב' ומעלה.
  3. ממוצע ציונים בשנה החולפת 75 ומעלה.
  4. מצב סוציואקונומי מצריך סיוע. 

אופן ההגשה:

הגשת המועמדות לקרן מחייבת הגשת בקשה למלגת סיוע של דיקנאט הסטודנטים דרך פורטל הסטודנטים (לשונית טפסים ותדפיסים- בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים).

החל מחודש אוגוסט ועד שבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

בנוסף לאישורי הבקשה למלגת סיוע יש לצרף מכתב אישי לקרן ע"ש עו"ד אלי הכהן ז"ל (הנחיות לכתיבת מכתב פניה).

המלגה אינה מיועדת לסטודנטים הממומנים בשכ"ל על ידי גורם כלשהו.