אודות

על היחידה

היחידה למעורבות חברתית מבקשת לעורר מודעות בקרב הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה, לסביבה בה הם חיים ולאתגרים המגוונים – חברתיים, כלכליים, אקולוגיים וחינוכיים – הקיימים באותה סביבה. היחידה שואפת לעודדם לפעילות חברתית וקהילתית בתחומים אלה על ידי יצירת פלטפורמות והזדמנויות לעשייה חברתית משמעותית תוך ציוד הסטודנטים בכלים מקצועיים, מתן ליווי והדרכה, ותמיכה כלכלית בתהליך כולו.

ביחידה פועלות תכניות מגוונות ושונות וביניהן, תכניות דיאלוג; תכניות יזמות; תכניות חונכות מדעית ושיתופי פעולה עם עמותות וארגונים חברתיים. היחידה אף משתפת פעולה עם חוגי האוניברסיטה השונים וחוקריהם במטרה לתרגם את מחקרי השטח המתנהלים בה לעשייה בשדה הקהילתי והחברתי.

אנו מאמינים כי בכל סטודנט – ובכל אדם – קיים הפוטנציאל להשפיע על סביבתו לטובה. תפקידנו הוא ליצור הזדמנויות, להעצים ולתמוך בסטודנטים המבקשים לפעול בסוכני שינוי בקהילתם.