מלגות סיוע כלכלי

מלגת סיוע כלכלי מטעם דיקנאט הסטודנטים

מלגה מטעם דיקנאט הסטודנטים הנקבעת על פי ניקוד סוציו-אקונומי ומצב לימודים

מלגות סיוע כלכלי נוספות

מגוון גדול של מלגות סיוע כלכלי לחיילים משוחררים, בני מיעוטים, פקולטאות, כלליות, חד הוריות וקבוצות מוצא

מלגת סיוע כלכלי ועידוד מצוינות אקדמית לסטודנטים מהפריפריה

הגשת מועמדות למלגה מטעם דיקנאט הסטודנטים לסטודנטים העתידים להתחיל תואר ראשון בשנה"ל תשפ"ב