מלגות סיוע כלכלי

מלגת סיוע כלכלי - דיקנאט הסטודנטים

מלגה לסטדונטים לתואר ראשון 
מטעם דיקנאט הסטדונטים 
הנקבעת על פי ניקוד סוציו-אקונומי ומצב אקדמי

מלגה ע"ש ג'ויס

מלגה ייחודית לאוניברסיטת חיפה
בשווי של 2000$ לסטדונטיות (נשים בלבד) 
הנקבעת על פי ניקוד סוציו-אקונומי
(בשקלים, על פי שער ייציג בעת קבלת המלגה)

מלגת סיוע כלכלי - מאגר מידע

מלגות סיוע כלכלי נוספות 
מגוון גדול של מלגות סיוע כלכלי לחיילים משוחררים, בני מיעוטים, פקולטות, כלליות, נשים חד הוריות ועוד

מלגות סיוע כלכלי לסטדונטים מהפריפריה