מלגות סיוע כלכלי

מלגת סיוע כלכלי - דיקנאט הסטודנטים

מלגה לסטודנטים לתואר ראשון 
מטעם דיקנאט הסטודנטים 
הנקבעת על פי ניקוד סוציו-אקונומי ומצב אקדמי

מלגת סיוע כלכלי - מאגר מידע

מלגות סיוע כלכלי נוספות 
מגוון גדול של מלגות סיוע כלכלי לחיילים משוחררים, בני מיעוטים, פקולטות, כלליות, נשים חד הוריות ועוד

מלגות סיוע כלכלי לסטודנטים מהפריפריה

מלגות סיוע כלכלי לסטודנטים שנה א' 

(מדעי המחשב, מערכות מידע/מדעי הנתונים)