fbpx

מלגות סיוע כלכלי

מלגת סיוע כלכלי מטעם דיקנאט הסטודנטים

מלגה מטעם דיקנאט הסטודנטים הנקבעת על פי ניקוד סוציו-אקונומי ומצב לימודים

מלגות סיוע כלכלי נוספות

מגוון גדול של מלגות סיוע כלכלי לחיילים משוחררים, בני מיעוטים, פקולטאות, כלליות, חד הוריות וקבוצות מוצא

מלגת סיוע כלכלי ועידוד מצוינות אקדמית לסטודנטים מהפריפריה

הגשת מועמדות למלגה מטעם דיקנאט הסטודנטים לסטודנטים העתידים להתחיל תואר ראשון בשנה"ל תשפ"ב