מלגות סיוע כלכלי

מלגת סיוע כלכלי מטעם דיקנאט הסטודנטים

מלגה מטעם דיקנאט הסטודנטים הנקבעת על פי ניקוד סוציו-אקונומי ומצב לימודים

מלגות סיוע כלכלי נוספות

מגוון גדול של מלגות סיוע כלכלי לחיילים משוחררים, בני מיעוטים, פקולטאות, כלליות, חד הוריות וקבוצות מוצא