מלגות סיוע כלכלי

מלגת סיוע כלכלי - דיקנאט הסטודנטים

מלגה לסטודנטים לתואר ראשון
מטעם דיקנאט הסטודנטים
הנקבעת על פי ניקוד סוציו-אקנומי ומצב אקדמי

מלגת סיוע כלכלי - מאגר מידע

מלגה לסטודנטים לתואר ראשון
מגוון גדול של מלגות סיוע כלכלי לחיילים משוחררים,בני מיעוטים,
אימהות חד הוריות ונשים ועוד..

מלגות סיוע ייחודיות לסטודנטים שנה א'

מלגת סיוע כלכלי לסטודנטים לתואר ראשון

 דור ראשון להשכלה גבוהה, פריפריה חברתית וגאוגרפית

מלגת סיוע כלכלי לסטודנטים לתואר ראשון

 דור ראשון להשכלה גבוהה, פריפריה חברתית וגאוגרפית  עם קושי כלכלי מאתגר

בחוגים מדעי המחשב והנתונים, מערכות מידע!

מלגה ייחודית באוניברסיטת חיפה

לסטודנטיות שנה א' (נשים בלבד) בשווי  2000$

(בשקלים,על פי שער יציג בעת קבלת המלגה)

 

מלגה לסטודנטים לתואר ראשון
מטעם דיקנאט הסטודנטים
הנקבעת על פי ניקוד סוציו-אקנומי ומצב אקדמי