הקרן ע"ש רון אדלר לסטודנטים יוצאי יחידות קרביות

הקרן ע"ש רון אדלר מעניקה מלגות הוקרה עד גובה שכר לימוד בסיסי לסטודנטים בוגרי שרות צבאי מלא ותקין יוצאי יחידת הצנחנים ויחידות לוחמות אחרות הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה בלבד ולא בשלוחותיה.

קריטריונים:
1.חיילים/ות משוחררים/ות מהמערך הלוחם בצה"ל (לוחמים ותומכות לחימה).
2.שנת לימודים ב' לתואר (או שנה שלישית מתוך תואר של 4 שנים לפחות).

בבחינת המועמדים למלגה, תינתן עדיפות לסטודנטים/ות בוגרי/ות יחידת הצנחנים ולמועמדים/ות שמצבם הכלכלי מצריך סיוע.

הגשת המועמדות לקרן מחייבת הגשת בקשה למלגת סיוע של דיקנאט הסטודנטים דרך פורטל הסטודנטים (לשונית טפסים ותדפיסים- בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים). הכניסה החל מחודש אוגוסט ועד שבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

בנוסף לאישורי הבקשה למלגת סיוע יש לצרף מכתב פניה לקרן ואישורים להוכחת שרות צבאי ביחידה קרבית בתפקיד לוחם/תומכת לחימה לפי דרישת הקרן.

המלגה אינה מיועדת לסטודנטים הממומנים בשכ"ל על ידי גורם כלשהו. קבלתה תותנה בפעילות חברתית בהיקף של 25 שעות שנתיות בשנת הלימודים.

לאתר הקרן לחצו כאן