מלגה מטעם משרד החינוך

המלגה מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על פי חוק על ידי המל"ג.
בקרן הסיוע קיים מסלול מלגות נוסף המיועד לסטודנטים לתואר ראשון שהם הורים לילד אחד.

ההרשמה לקבלת סיסמה המאפשרת הגשת בקשה למלגה תסתיים בתאריך ו' אדר תשע"ט 11.2.2019.

הגשת הבקשה הינה אינטרנטית ומתבצעת דרך אתר משרד החינוך.

הודעה על מועדי הגשת הבקשה למלגה לשנת הלימודים הבאה תשלח במייל.

פרטים נוספים בדף הפייסבוק: https://www.facebook.com/edu.gov.il/ 

לשאלות והבהרות ניתן להתקשר לטל' 1700-505-885
או לפנות במייל: loans@education.gov.il