fbpx

מלגה מטעם משרד החינוך

המלגה מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על פי חוק על ידי המל"ג.
בקרן הסיוע קיים מסלול מלגות נוסף המיועד לסטודנטים לתואר ראשון שהם הורים לילד אחד.

ההרשמה לקבלת סיסמה המאפשרת הגשת בקשה למלגה תסתיים בתאריך ו' אדר תשע"ט 11.2.2019.

הגשת הבקשה הינה אינטרנטית ומתבצעת דרך אתר משרד החינוך.

הודעה על מועדי הגשת הבקשה למלגה לשנת הלימודים הבאה תשלח במייל.

פרטים נוספים בדף הפייסבוק: https://www.facebook.com/edu.gov.il/ 

לשאלות והבהרות ניתן להתקשר לטל' 1700-505-885
או לפנות במייל: loans@education.gov.il