מלגות לסטודנטים בדואים

המזכירות הפדגוגית, הממונה על החינוך הבדואי במשרד החינוך מעניקה מלגות לסטודנטים בדואים הלומדים באוניברסיטת חיפה בתחומי המדעים.

את טופס הבקשה למלגה מלאה ובצירוף האישורים יש לשלוח לכתובת : ד"ר מוחמד אלהיב הממונה על החינוך הבדואי, בניין לב רב, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים, 91911.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר הקרן.