fbpx

מלגות לסטודנטים בדואים

המזכירות הפדגוגית, הממונה על החינוך הבדואי במשרד החינוך מעניקה מלגות לסטודנטים בדואים הלומדים באוניברסיטת חיפה בתחומי המדעים.

את טופס הבקשה למלגה מלאה ובצירוף האישורים יש לשלוח לכתובת : ד"ר מוחמד אלהיב הממונה על החינוך הבדואי, בניין לב רב, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים, 91911.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר הקרן.