מלגת אייסף- הקרן הבינלאומית לחינוך

הקרן הבינלאומית לחינוך מגייסת סטודנטים המגיעים מן הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל בעלי מוכנות לפעילות חברתית במטרה להגביר את הנגישות להשכלה גבוהה ולהביא לצמצום הפערים בחברה הישראלית.

גובה המלגה: תואר ראשון 20,000 ₪ לשנה לתקופת התואר, תואר שני 18,500 ₪ דוקטורט 56,000 ₪ בשיתוף המוסד האקדמי וגופים נוספים.  

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלת תוכנית אייסף באוניברסיטת חיפה, לורן אזרד טל': 04-8240307
או במייל- lauren@isef.co.il
מועד אחרון להגשת בקשה למלגה: 31.7  קישור להרשמה
מידע נוסף באתר הקרן: http://www.isef.org.il/

מייל קרן אייסף: isef@univ.haifa.ac.il