ממדים ללימודים

תוכנית חברתית מהפכנית ורחבת היקף שמוקירה את החיילים המשוחררים על שרותם ותרומתם למדינה, מעודדת ומאפשרת להם לרכוש השכלה. המלגות הניתנות לחיילים המשוחררים ממוממנת באדיבותם של תורמים מהארץ ומהעלום ובאמצעות "יחד למען החיל" מימוש המלגה נעשה ע"י משרד הביטחון- האגף והקרן לחיילים משוחררים.

קריטריונים:

  1. חיילים לוחמים שהתגייסו (יום החיול) החל מ- 1 יולי 2013 ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד זהב.
  2. חיילים שהתגייסו (יום החיול) החל מ- 1 יולי 2013 ואילך, ששרתו שירות מלא ותקין, בעלי תעודת שחרור בכבוד (זהב, כסף או ארד), השייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: זכאי תשמ"ש הורים, חיילים בודדים, עולים חדשים ובני מיעוטים.

הזכאות למלגה הנה למשך 3 שנים מיום השחרור (משירות החובה) ועד לסוף השנה הקלנדרית (31.12) השלישית מהשחרור, ובתנאי שסיום הלימודים לתואר יושלם תוך 5 שנים, מתחילת הלימודים.

להרשמה

פרטים נוספים

טל': 3399*