קרן אירתקאא- לסטודנטים ערבים דרוזים וצ'רקסים

הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הלומדים לתואר ראשון שנה א' במוסד להשכלה גבוהה מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל (המל"ג).

קריטריונים:

  • סטודנטים מהחברה הערבית, דרוזית או צ'רקסית
  • סטודנטים בתואר ראשון בסטטוס "מן המניין"
  • מצב סוציו-אקונומי מצריך סיוע.
  • לימודים בהיקף של 12 שעות שבועיות לפחות בשנת הלימודים.

סטודנטים שקיבלו מלגה בשנה א' יוכלו להמשיך לקבל מלגה בשנה ב' וג' אם יעמדו בקריטריוני הקרן.

סך המלגות שהסטודנטים קיבלו/יקבלו אינו עולה על 20,000 לשנה.

סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 3 שנים יקבלו 8,000 ₪ בשנה השלישית.

סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 4 שנים יקבלו 8,000 בלבד בשנה השלישית ו 8,000 בשנה הרביעית.

קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית

להרשמה למלגה