קרן בני מערוף לסטודנטים דרוזים

הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים דרוזים הלומדים לימודי תואר ראשון שנה ב' ומעלה בתחום המדעים מדוייקים.

סטודנטים הממומנים ע"י "עתידים" או עתודאים במסגרת צה"ל ומלגאי אימפקט אינם זכאים להגיש מועמדות למלגה זו.

הגשת הבקשה למלגה במהלך סמסטר א' ועד סוף דצמבר.

טופס בני מערוף- תש"פ

הטפסים המלאים בצירוף האישורים ישלחו בדואר לקרן : חתאם חסון ת.ד. 5, שפרעם 20200.