קרן היאס לסטודנטים עולים

הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים שעלו ארצה החל משנת 2007 וסטודנטים עולים מאתיופיה שעלו החל משנת 1990.

גובה המלגה:  2,500  – 1,000 $ .

קריטריונים: 

  • סטודנטים שהשלימו לפחות סמסטר לימודים מלא (לא כולל מכינה) במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל בעת הגשת הבקשה.
  • צורך כלכלי, הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית.

הגשת הבקשה למלגה החל מה- 1 באוגוסט ועד ה- 6 בספטמבר 2018.
על מנת להגיש בקשה למלגה יש להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת: www.hias.org.il.