קרן המלגות לזכר סוזן גולדשטיין

הקרן מעניקה סיוע מקיף (מימון שכ"ל, מלגת דיור ומלגת מחייה) לסטודנטים לתואר ראשון הלומדים באוניברסיטת חיפה בלבד ולא בשלוחותיה.

קריטריונים: 

  • שנה א' לתואר ראשון.
  • עד גיל 25.
  • רקע מוכח בהצטיינות בלימודים (עפ"י הישגים בבחינות בגרות ובפסיכומטרי). 
  • רקע מוכח בפעילות חברתית (לא כולל פעילות במסגרת שירות לאומי).
  • מצב סוציו אקונומי מצריך סיוע.    

הגשת המועמדות לקרן מחייבת הגשת בקשה למלגת סיוע של דיקנאט הסטודנטים דרך פורטל הסטודנטים (לשונית טפסים ותדפיסים- בקשה למלגת סיוע דיקנאט הסטודנטים).

החל מחודש אוגוסט ועד שבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים.

בנוסף לאישורי הבקשה למלגת סיוע יש לצרף מכתב פניה לקרן (הנחיות לכתיבת מכתב פניה) ותעודות/אישורים נוספים להוכחת רקע בהצטיינות בלימודים ובפעילות חברתית לפי דרישת הקרן.

המלגה אינה מיועדת לסטודנטים הממומנים בשכ"ל על ידי גורם כלשהו. קבלתה תותנה בפעילות חברתית בהיקף של 4 שעות שבועיות בשנת הלימודים.