עיקרון מניעת כפל מלגות

להלן עקרונות מנחים למניעת כפל מלגות שנקבעו על ידי הנהלת האוניברסיטה לגבי סטודנטים הזכאים למלגה או הממומנים ע"י מקור כלשהו :

קבלת מלגה/פרס הצטיינות:

"כל הישג אקדמי המזכה במלגה/פרס יתוגמל במלואו", לפיכך, כל מלגה/פרס על הצטיינות יוענקו לסטודנטים במלואם.

קבלת מלגה/מימון לסיוע כלכלי:

סך המלגות/מימון לסטודנטים יוגבל עד לגובה 100% שכ"ל בסיסי,

לפיכך, קבלת מלגת סיוע/מימון בהיקף 100% שכ"ל בסיסי ומעלה תפסול זכאות למלגת סיוע מטעם דיקנט הסטודנטים.

קבלת מלגת סיוע/מימון בהיקף הנמוך מ 100% שכ"ל בסיסי תאפשר קבלת מלגת סיוע חלקית מטעם דיקנאט הסטודנטים עד 100% שכ"ל בסיסי.

קבלת מלגות ייעודיות על התנדבות או לסיוע בהוצאות נסיעה: יוענקו במלואן וללא קשר למלגה/מלגות הצטיינות ו/או סיוע להן הסטודנטים זכאים.