מזכירות המדור לנגישות ולקויות למידה

גב' דשה לוקשין
בית הסטודנט, קומה 2 , חדר 214,
טל': 04-8249265, פנימי: 3265
דואר אלקטרוני: Lda@univ.haifa.ac.il
שעות קבלה: א' – ה' משעה 10:00-14:00

פנייה בנושאי נגישות וצרו קשר