מזכירות המדור לנגישות ולקויות למידה

גב' אשראק סאלח
Lda@univ.haifa.ac.il
04-8249265, פנימי: 53265
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 217
שעות קבלה: א' – ה' משעה 10:00-14:00

מזכירות יה"ל - אבחון לקויות למידה ותפקודי קשב

גב' מיכל הייט בן נעים
mhait@univ.haifa.ac.il
04-8249022, פנימי: 53022
הפקולטה לחינוך, קומה 2, חדר 206

ניתן לפנות בנושאים של לקויות למידה ונגישות באמצעות שליחת הודעה