מזכירות המדור לנגישות ולקויות למידה

גב' אהובה בולגנים
Lda@univ.haifa.ac.il
04-8249265, פנימי: 58934
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 217
שעות קבלה: א' – ה' משעה 10:00-14:00

ניתן לפנות בנושאים של לקויות למידה ונגישות באמצעות שליחת הודעה