מזכירות המדור

גב' אהובה בולגנים​

מזכירות המדור לנגישות ולקויות למידה​

בית הסטודנט, קומה 2 , חדר 217, 
טל': 04-8249265, פנימי: 53265
דואר אלקטרוני: Lda@univ.haifa.ac.il
שעות קבלה: א' – ה' משעה 10:00-14:00

צוות המדור

בתיאום פגישה מראש בלבד

רכזת נגישות השירות

גב' ניצה אריה
narie@univ.haifa.ac.il
04-8288934, פנימי: 58934
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 210

רכזת לקויות למידה והפרעות קשב

ד"ר מיכל שכטר-לרנר
mlerner@univ.haifa.ac.il
04-6146240, פנימי: 57240
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 208 

Changes to the above criteria are possible.

יועצת לסטודנטים עם מוגבלות/לקות רפואית

גב' מונא מויס
mmouess@staff.haifa.ac.il
04-8288881, פנימי: 58881
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 206

גיל כלימור

רכזת טכנולוגיה

גב' גיל כלימור
gklimor@staff.haifa.ac.il
04-8249981, פנימי: 53981
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 211