מזכירות המדור

גב' דשה לוקשין
מזכירות המדור לנגישות ולקויות למידה

בית הסטודנט, קומה 2 , חדר 217,
טל': 04-8249265, פנימי: 53265
דואר אלקטרוני: Lda@univ.haifa.ac.il
שעות קבלה: א' – ה' משעה 10:00-14:00

צוות המדור

בתיאום פגישה מראש בלבד

רכזת לקויות למידה והפרעות קשב

ד"ר מיכל שכטר-לרנר
mlerner@univ.haifa.ac.il
04-8288934, פנימי: 58934
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 208 

רכזת נגישות השירות

גב' ניצה אריה
narie@univ.haifa.ac.il
04-8288934, פנימי: 58934
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 210

יועצת לקויות למידה בחברה הערבית

גב' לורין פארס
Lfares@staff.haifa.ac.il
04-8249981, פנימי: 53981
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 214