fbpx

תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב

סטודנט אשר אובחן ונמצא כבעל לקות למידה או הפרעת קשב, זכאי לליווי ותמיכה לאורך כל שנות לימודיו באוניברסיטה בעלות סמלית של 150 ₪ לשנה.

ניתן ליהנות משירותי התמיכה להלן:

  • מפגשים עם היועצת האחראית המקצועית בנושאים כגון: סיוע בהרכבת מערכת השעות, ארגון ותכנון הזמן, כתיבת עבודות אקדמיות ועוד
  • חונכות פר"ח בהתאם לחוג הלימוד של הסטודנט.
  • סדנאות מגוונות לשיפור כישורי הלמידה.
  • תמיכה באמצעות טכנולוגיה מסייעת (כמו: תוכנות הקראה באנגלית, הדרכה לגבי שימוש באתר הספריה, חיפוש במקורות מידע ועוד).

לבירורים נוספים וקביעת שיחת יעוץ, יש לתאם מראש דרך מזכירות המדור או במייל

רכזת לקויות למידה והפרעות קשבד"ר מיכל שכטר-לרנר
בית הסטודנט, קומה 2 , חדר 208, טל' 04-6146240 (פנימי 57240)  דוא"ל: mlerner@univ.haifa.ac.il.

יועצת לקויות למידה והפרעות קשב בחברה הערבית: גב' מרים פעור
בית הסטודנט קומה 2, חדר 211, טל' 04-8249981, (פנימי: 53981), mfaour@staff.haifa.ac.il.

סדנת הכנה למבחנים

החלה ההרשמה לסדנאות הכנה למבחנים!

הסדנאות מתקיימות במקצועות הריאליים ובמקצועות ההומניים.