מילואים – חרבות ברזל

רבים ורבות מהסטודנטים שלנו נקראו למילואים בצו 8. אנחנו בדיקנאט איתכם וננסה להקל עליכם ככל הניתן.
להלן מספר עדכונים לחיילי וחיילות המילואים שלנו בתקופה זו.
צריכים סיוע או הכוונה בנושא מילואים? רכזת המילואים באוניברסיטה היא גב' רות רז בן-ברק, ראש לשכת דיקנאט הסטודנטים, ניתן לפנות בטלפון: 04-8240335 או במייל: rbraz@univ.haifa.ac.il .

כמו כן, ישנם רכזי מילואים בכל חוג, אליהם ניתן לפנות בנושאים אקדמיים הקשורים למילואים. לרשימת רכזי המילואים בחוגים – לחצו.

בתאריך 26.3.24 יצא עדכון המועצה להשכלה גבוהה בעניין התאמות לסטודנטים משרתי המילואים ובני ובנות זוגם.
לנוחותכם ריכזנו את עיקרי הדברים, לחצו וקראו כאן.

חלק עיקרי מהעדכון עוסק בהגדלת הפטור מנקודות זכות עבור שירות המילואים במלחמת חרבות ברזל. מעוניינים בנקודות זכות על פי מתווה המל"ג? ראו טופס ההצהרה בקישור.

הכרה בשירות מילואים כפעילות חברתית המזכה בנ"ז אקדמיות לסטודנטים לתואר ראשון בלבד.

בתקופת מלחמת חרבות ברזל

על פי מתווה האוניברסיטה מתאריך 28.12.23:
סטודנטים לתואר ראשון המשרתים במילואים 10 ימים עד 20 יום זכאים להכרה בגין שירות המילואים ב- 2 נ"ז. סטודנטים לתואר ראשון המשרתים במילואים מעל 21 יום זכאים להכרה ב – 2 נ"ז נוספות בגין שירות המילואים, כך שמספר הנ"ז לא יעלה על 4 נ"ז.

על פי עדכון מתווה המועצה להשכלה גבוהה מתאריך 26.3.24:
סטודנט הלומד לקראת תואר ראשון בשנת הלימודים התשפ"ד, ונקרא לשירות מילואים החל מיום 7 באוקטובר, 2023 ; או סטודנט הורה לילד עד גיל 13 שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים כאמור, יהיה זכאי לפטור מנקודות זכות בהתאם למספר ימי המילואים שביצע:
מי ששירת תקופה של 30-60 ימי מילואים – פטור מ 6 נ"ז
מי ששירת תקופה של 61-99 ימי מילואים – פטור מ 8 נ"ז
מי ששירת תקופה של 100 + ימי מילואים – פטור מ 10 נ"ז
המעוניינים בפטור מנקודות זכות עבור שירות המילואים לפי מתווה המועצה להשכלה גבוהה מתבקשים למלא את טופס ההצהרה בקישור.

לתשומת לב: נקודות הזכות עבור שירות מילואים כרוכות בתשלום רגיל. הכרה אקדמית בלימודים קודמים או בנקודות זכות איננה גוררת הפחתה ממינימום בשכר הלימוד (לפרטים נוספים על מינימום תשלום שכר לימוד ניתן לעיין בשנתון האוניברסיטה).

לפרטים ניתן לפנות ללשכת דיקנאט הסטודנטים לרות רז בן-ברק, rbraz@univ.haifa.ac.il  טל' 04-8240335.

כפי שצוין על ידי האוניברסיטה, כל סטודנט וסטודנטית משרתי מילואים בצו 8 יקבלו מלגת עידוד על סך 2,000 ₪ לשכר הלימוד שלהם. משרתי ומשרתות מילואים בתקופת חרבות ברזל ועדיין לא הגשתם בקשה למלגה? היכנסו לקישור והרשמו. ההרשמה הוארכה עד לתאריך 31.8.24.

*על פי עדכון דיקן ההוראה מתאריך 21.2.24*

סטודנטים 'משרתי מילואים' מתחילת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד (31.12.23), אשר נבצר מהם להיות נוכחים מעל 30% מהסמסטר, יהיו זכאים להארכת זמן של 25% בבחינות סוף הסמסטר הרלוונטי לשירותם במילואים (בנוסף להתאמות שפורסמו במתווה בתחילת שנת הלימודים).

תוספת זו תינתן בנוסף לתוספות שנובעות מהתאמות לימודיות אחרות להן הם עשויים להיות זכאים, ובלבד שסך התוספת לא תעלה על 50% מזמן הבחינה.

  • סמסטר א' 11 שבועות – אישור מילואים על 23 ימים במהלך הסמסטר.
  • סמסטר ב' 11 שבועות – אישור מילואים על 23 ימים במהלך הסמסטר.
  • סמסטר קיץ 7 שבועות – אישור מילואים על 15  ימים במהלך הסמסטר.

אישורים ניתן לקבל החל מ 3 במרץ 2024 במשרד לשכת דיקן הסטודנטים, בית הסטודנט קומה 3 חדר 317 עם הצגת מסמכים המעידים על שירות מילואים. על הסטודנט להציג את האישור המקורי מלא וחתום בתחילת הבחינה. סטודנט שלא יציג את האישור בתחילת הבחינה לא יהיה זכאי לתוספת זמן.

*על פי עדכון דיקן ההוראה מתאריך 11.3.24*

הגדרת קבוצת סטודנטים להתאמות אלו: 

  1. סטודנטים ששירתו 60 ימים ומעלה בסמסטר (מתוך 15 שבועות, כולל זמן בחינות), בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
  2. נמצאים במילואים לפחות שבועיים בזמן הבחינות ושירתו 30 יום ומעלה בסמסטר (כולל תקופת הבחינות).
  3. נמצאים בשירות מיוחד המצריך כוננות מתמדת, ומוקפצים מידית לפעילות לימים ספורים כל פעם, נמצאים באי וודאות מוחלטת ושירתו 30 יום ומעלה בסמסטר.

התאמות:

תואר ראשון
שיקול דעת חוג באישור דיקן פקולטה: הוספת עובר בינארי – עד 4 נ"ז בקורס בחירה חוגי בלבד, בהתאם לקורסים המאושרים בחוג והמטלות הנדרשות בקורס לקבלת עובר.

תואר ראשון ושני

  1. התאמת מועדי הבחינות בהתאם לחקיקה וזמינות אנשי המילואים כולל מועדי ג' ד' ה' במועד מתאים בתקופת הקיץ תשפ"ד.
  2. בתוכניות לימודים בהם נדרשים 'קורסי קדם' כתנאי מעבר לסמסטר העוקב,  המשך הלימודים בסמסטר ב' יאושר ללא תנאי זה. השלמת הקורסים תעשה עד תום שנה"ל תשפ"ד כולל סמסטר קיץ.
  3. בשיקול דעת חוג ובאישור דיקן פקולטה: בחינת אפשרות למבנה מבחן מיוחד עבור מילואימניקים (שאלת בונוס מיוחדת/המרה לעבודות וכו'). 

סטודנטים משרתי מילואים שהנם דיירים במעונות זכאים לפטור מתשלום שכר דירה בתקופת גיוסם. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' דלית אוסטר: doster@univ.haifa.ac.il. נא לצרף אישור מילואים למי שסיים או אישור על קריאה צו 8 למי שעדיין מגויס.

סטודנטים יקרים, אנא עדכנו אותנו מי מכם גויס למילואים והאם יש משהו שתזקקו בו לסיוע שלנו. נבקש שסטודנטים/ות שגויסו ימלאו את פרטיהם בטופס.

סיוע לסטודנטים החוזרים משירות מילואים ובני/ות זוגם – גם בימי שגרה:
אוניברסיטת חיפה עושה את מירב המאמצים כדי להקל על סטודנט השב משירות מילואים להשתלב בלימודיו, וכן להקל על סטודנט הורה (לילדים עד גיל 13) שבן או בת זוגו משרתים במילואים.
ההתאמות והשירותים יינתנו עם הצגת אישור על שירות מילואים. ההתאמות ניתנות על ידי החוגים/פקולטות (למעט נקודות זכות, שניתנות על ידי דיקנאט הסטודנטים), שירותים נוספים ניתנים על ידי דיקנאט הסטודנטים, וישנן הטבות שניתנות על ידי אגודת הסטודנטים. לחצו למידע נוסף .

ועדה לתיאום מילואים (ולת"ם):
סטודנטים הנקראים לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) במהלך לימודיהם באוניברסיטה רשאים להגיש בקשה לביטול/קיצור/פיצול /חופשה או דחיית השמ"פ לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).
הגשת הבקשות תיעשה ישירות מול הוולת"ם.
לפרטים נוספים לגבי זכאות, אופן הגשת הבקשה והטיפול ונהלים נוספים, היכנסו לאתר מילואים.