fbpx

מילואים

סיוע לסטודנטים החוזרים משירות מילואים 

אוניברסיטת חיפה עושה את מירב המאמצים כדי להקל על סטודנט השב משירות מילואים להשתלב בלימודיו, וכן להקל על סטודנט הורה (לילדים עד גיל 13) שבן או בת זוגו משרתים במילואים.

ההקלות והשירותים יינתנו עם הצגת אישור על שירות מילואים. ההקלות האקדמיות ניתנות על ידי החוגים/פקולטות (למעט נקודות זכות, שניתנות על ידי דיקנאט הסטודנטים), שירותים נוספים ניתנים על ידי דיקנאט הסטודנטים, וישנן הטבות שניתנות על ידי אגודת הסטודנטים.

למידע נוסף

ועדה לתיאום מילואים (ולת"ם)

סטודנטים הנקראים לשירות מילואים פעיל (שמ"פ) במהלך לימודיהם באוניברסיטה רשאים להגיש בקשה לביטול/קיצור/פיצול /חופשה או דחיית השמ"פ לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם).

הגשת הבקשות תיעשה ישירות מול הוולת"ם.

לפרטים נוספים לגבי זכאות, אופן הגשת הבקשה והטיפול ונהלים נוספים, היכנסו לאתר מילואים.