מוגבלות ולקות רפואית

הגשת בקשה להתאמות 

קראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים חדשים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות רפואית קבועה או זמנית, מוגבלות פיזית, חושית (ראייה, שמיעה), מוגבלות קוגנטיבית ונפשית.