לקויות למידה והפרעות קשב

שאלות נפוצות

בעמוד זה ריכזנו עבורכם את כל השאלות הנפוצות של סטודנטים אשר פנו/פונים לאבחון על רקע לקויות למידה או/ו הפרעת קשב.

סטודנטים המבקשים התאמות לימודיות בגין לקויות למידה ו/או הפרעת קשב מחויבים להציג אבחון שנערך באמצעות מערכת תפקודי למידה (מת"ל) על ידי מוסדות המורשים לעבוד עם מערכת זו או אבחון דידקטי מקיף ועדכני שנערך במהלך חמש השנים האחרונות וקובע בבירור אבחנה של לקות למידה או הפרעת קשב.

ההחלטה בדבר ההתאמות שיאושרו הינה בהתאם לנהלי היחידה ולמקובל בה

אבחון לסטודנטים שאינם עומדים בקריטריונים לאבחון באמצעות מערכת המת"ל

יועבר אבחון ביה"ל , הבודק מספר יכולות: קריאה, כתיבה, חשבון וקשב וכן את הכישורים האקדמיים. האבחונים נערכים בשפות עברית, ערבית ורוסית. סטודנט ששפת אימו אינה עברית מחוייב לעבור גם אבחון בעברית.

לאור תוצאות האבחון יוחלט האם ולאילו התאמות לימודיות זכאי הסטודנט וכן יוצע מערך תמיכה לאורך כל שנות הלימודים לתואר.

אבחונים שנערכו במהלך תקופת הלימודים בבית הספר היסודי או התיכון אינם תקפים. יש צורך בביצוע אבחון מקיף ועדכני.

האבחון צריך לכלול הערכת מצבו הקוגניטיבי של הסטודנט בתחומי הלמידה והמנגנונים העומדים בבסיסם: קריאה, כתיבה, קשב, זיכרון, אנגלית וחשבון. כמו כן, חשוב שהאבחון יבוצע תוך שימוש בכלי אבחון תקפים ומתוקננים בהתאם לגיל המאובחן ויכלול נספח ובו ציוני גלם ומדדים בהשוואה לנורמה, תוך נימוק המסקנות וההמלצות.

על הסטודנטים המעוניינים לעבור אבחון ביה"ל להיכנס לאתר להדפיס את השאלון הרלוונטי, למלא בכתב היד ולמסור את השאלונים למזכירות יה"ל:

היחידה ממוקמת בבניין הפקולטה לחינוך, בניין ברזיל, חדר 206 קומה 2

או לחילופין לשלוח בדואר ישראל לכתובת:

יה"ל, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה, מיקוד 3498838. עם הגעת הטפסים, מזכירות היחידה ייצרו קשר לצורך קביעת מועד לאבחון.

ביחידה מתקיימים אבחונים בכל אחד מימי השבוע כולל בתקופת הקיץ.

קישור לטפסים להורדה ולשאלונים

בהתאם לסוג האבחון, נקבע גם משך האבחון. אבחון המת"ל כרוך בהגעה ל- 3 מפגשים: 2 מפגשים בהם מתבצע האבחון ופגישה שלישית לצורך קבלת דו"ח האבחון והסבר על ממצאיו. אבחון פנימי של יה"ל מתבצע ב- 2 מפגשים בדרך כלל: האחד – יום האבחון עצמו והשני פגישה לצורך הסבר על ממצאי דו"ח האבחון.

כל האבחונים נערכים על ידי מאבחנות מנוסות ומיומנות בעלות תואר שני מהחוג ללקויות למידה. האבחון מתבצע בחדרי האבחון שביה"ל. בחלק מהאבחונים נוטלים חלק סטודנטים המתמחים בלקויות למידה.

במהלך האבחון מתקיימות הפסקות מובנות. יינתנו הפסקות נוספות במידה ועולה צורך בכך.

חשוב להגיע ערניים לאחר שנת לילה טובה לצורך ביצוע מיטבי של האבחון. 

קבלת  דו"ח האבחון מתרחשת בדרך כלל לאחר כחודש מיום סיום תהליך האבחון (הכולל גם הגשת כל המסמכים הרלוונטיים). לאחר ניתוח ממצאי האבחון, מתקיימת שיחת סיכום אשר בה מוגש דו"ח מפורט ומעמיק אשר כולל בתוכו:

  • נתוני רקע
  • תפקוד במטלות השונות
  • סיכום האבחון – מהם הכוחות ללמידה ומהם הקשיים
  • המלצות יישומיות ללמידה

בתום תהליך האבחון, במידה ונמצא כי קיימת לקות למידה ו/או קיימים קשיים מהותיים בקשב , תינתנה התאמות לימודיות התקפות לאורך כל שנות הלימודים לתואר.

אם הנכם סטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה אתם מוזמנים לפנות לשיחה עם היועצת האקדמית לצורך קביעת תכנית סיוע ותמיכה. במערך התמיכה נכללים: מפגשים אישיים לשם שיפור מיומנויות הלמידה, בדגש על תכנון וארגון הזמן, סיוע וליווי פרטני באמצעות חונכויות, היכרות עם טכנולוגיות מסייעות והשתתפות בסדנאות לשיפור כישורי הלמידה.  

לצורך קביעת פגישת ייעוץ יש לפנות לד״ר מיכל שכטר-לרנר במייל: mlerner@univ.haifa.ac.il

מזכירות יה"ל תעביר עבור סטודנט אשר עבר אבחון ביחידה ונמצא זכאי להתאמות לימודיות, מכתב לראשי החוגים ובו מפורטות ההתאמות.

עותק מהמכתב, שיועבר לחוגי הלימוד ישלח לסטודנט. מכתב זה יהווה אישור להתאמות וילווה את הסטודנט בכל מהלך לימודיו לתואר באוניברסיטה.

דוח האבחון הינו חסוי ומועבר לידי הסטודנט בלבד. לא ניתנים עותקים לאף גורם באוניברסיטה או מחוצה לה. במידה וסטודנט זכאי להתאמות, מועבר אישור התאמות לחוגים בהם לומד הסטודנט ללא מתן הסבר על סיבת קבלתן. בצורה זו נשמר חסיון המידע בקפדנות.

ההתאמות נקבעות בהתאם למאפייני הלקות ולדרגת החומרה. התאמות אפשריות הן למשל: תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב, שימוש במחשבון ועוד. אין אפשרות לקבל התאמה של בחינה בעל פה ו/או המרה של בחינה בעבודה.

אישור בדבר קיומה של הפרעת קשב איננו מזכה בהתאמות בלמידה. יש צורך בביצוע אבחון מת"ל / אבחון דידקטי הבוחן את תפקודי הלמידה (קריאה, כתיבה, אנגלית וחשבון).

כן! סטודנטים אשר ברשותם אישור על קיומה של הפרעת קשב יכולים להצטרף למערך התמיכה של המדור לנגישות ולקויות למידה הכולל: סיוע אישי בעיקר בכל הנוגע לניהול וארגון הזמן, סיוע וליווי פרטני באמצעות חונכויות, היכרות עם טכנולוגיות מסייעות והשתתפות בסדנאות לשיפור כישורי הלמידה.  

סטודנט בעל לקות פיזית/חושית או סטודנט הסובל מבעיות בריאותיות ייפנה בבקשה הגשת בקשה להתאמות ולסיוע . אין צורך בביצוע אבחון של תפקודי הלמידה.

לא ניתנות התאמות לימודיות בגין חרדה אך חשוב לקבל טיפול ריגשי. ניתן לקבל ייעוץ פסיכולוגי במחיר מוזל במדור הקליני דיקנט הסטודנטים

כותרת: מדור נגישות ולקויות למידה