סטודנט המתמודד עם מגבלה או מחלה אשר משפיעה על תפקודו האקדמי, שברשותו מכתב עם אבחנה מרופא מומחה, לדוגמא: לקות ראייה, לקות שמיעה, מגבלה בתנועה, מחלות כרוניות, מחלה נפשית, רצף אוטיסטי ועוד.
האישור הרפואי צריך להיות עדכני מהחודשים האחרונים, ולכלול אבחנה ברורה מרופא מומחה בתחום המגבלה או המחלה המאובחנת. כמו כן, לא יהיה קשר אישי או משפחתי בין הרופא לסטודנט.  בנוסף, חשוב שהאישור יכלול מידע לגבי מידת החומרה של המצב הרפואי, השפעת הלקות על יכולת התפקוד, והאם המצב הוא כרוני או זמני. 
הכרה בנכות אינה מזכה באופן אוטומטי בהתאמות, לבקשה יש לצרף מכתב עדכני מרופא מומחה בתחום האבחנה.
הטיפול בתווי חניה הוא באחריות מחלקת הביטחון הממוקמת בחניון הרבה תכליתי מאחורי תחנות האוטובוסים. יש לפנות לאריק בן ארוש, מנב"ט וממונה חניה
טלפון: 04-8249860 (53860) 
דוא"ל: aharush@univ.haifa.ac.il
  •           סטודנטים בעלי תו נכה ממשרד הרישוי ונכים מעל 60% נכות זכאים לקבלת תו חנייה ללא תשלום בתחומי האוניברסיטה, בהצגת אישור ממשרד הביטחון או מביטוח לאומי.
  •           סטודנטים עם בעיות רפואיות מיוחדות המקשות על הניידות (ללא נכות המוכרת על ידי ביטוח לאומי) מתבקשים להציג מסמך עדכני לשנת הלימודים המבוקשת מרופא מומחה. מסמך זה ייבדק ותתקבל החלטה לפי שיקול הגורם המוסמך באוניברסיטה, את המסמכים הרפואיים יש להגיש למשרד.