בעמוד זה תמצאו הנחיות ליישום התאמות בבחינות לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות רפואית הזכאים להתאמות.
יש לפעול על פי ההנחיות בהתאם למכתב ההתאמות. בנוסף, יש להדפיס את מכתב ההתאמות ולהגיע עימו לכל הבחינות. 

יישום ההתאמות הינו באחריות מדור בחינות, לבירורים יש לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

ריה.

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב'
1. עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים < שרותים מקוונים < דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום".
במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".
רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל- 14 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחינה.


2.תאום ההיבחנות בעזרת מקריא/משכתב ייעשה על ידי הסטודנט בהעברת מועדי הבחינות לרכזת פרויקט
הקראות ,מיד עם פרסום מועדיהן, למייל Hakraot@univ.haifa.ac.il

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לרכזת פרויקט הקראות, דוא"ל: Hakraot@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מרנינה כרמל רכזת פרויקט הקראות, בדוא"ל: Hakraot@univ.haifa.ac.il

למועדי א' ו- ב'
1. עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים < שרותים מקוונים < דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום".
במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".
רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל- 14 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
2.תאום ההיבחנות בעזרת טכנולוגי מסייעת ייעשה על ידי הסטודנט בהעברת מועדי הבחינות לרכזת במדור בחינות ,מיד עם פרסום מועדיהן, ויציין מהם הכלים הטכנולוגיים שישתמש בהם בעת הבחינה, למייל Hakraot@univ.haifa.ac.il
למועד ג'
סטודנטים  שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לרכזת , דוא"ל: Hakraot@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיקי מור, בדוא"ל: Hakraot@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
1. עליך להדפיס המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה
2. עלייך להעביר את רשימת הבחינות למזכירות יה"ל דוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il לא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחינה

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיכל הייט-בן נעים, בדוא"ל

הנחיות רישום לבחינות:
1. עליך להדפיס המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה
2. עלייך להעביר את רשימת הבחינות למזכירות יה"ל דוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il לא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחינה

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיכל הייט-בן נעים, בדוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
1. עליך להדפיס המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה
2. עלייך להעביר את רשימת הבחינות למזכירות יה"ל דוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il לא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחינה

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיכל הייט-בן נעים, בדוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il

דף נוסחאות מורחב הוא דף של עד 2 עמודים (דף A4 דו-צדדי), כאשר כלל הסטודנטים רשאים להיכנס עם דף נוסחאות. הדף יכלול נוסחאות, סימנים וביטויים בלבד. במקרים בהם המבחן הוא עם חומר סגור ניתן להכניס עד 2 עמודים (דף A4 דו-צדדי) עם נוסחאות בלבד שאינן מהותיות למבחן (כלומר נוסחאות שאינן חלק מהידע לגביו מתקיים המבחן).

מאחר והתאמה זו היא אישית וכרוכה באישור מרצה הקורס, יש להגיש את דף הנוסחאות עד שבוע לפחות לפני הבחינה! לבדיקת המרצה ואישורו. חשוב לדעת כי במידה וזכירת נוסחאות מסוימות בכל מקצוע שהוא, הינה מהותית על פי שיקולו האקדמי של המרצה, יש למחוק נוסחאות אלה מן הדף.

יישום:

על מנת להשתמש בדף הנוסחאות במהלך המבחן חובה שהמרצה יחתום עליו. דף נוסחאות אשר לא יהיה חתום ומאושר לא יורשה לשימוש במהלך הבחינה. המרצה ישמור עותק של דף הנוסחאות עליו חתם על מנת לוודא שהדף בו נעשה שימוש במהלך הבחינה זהה לדף עליו הוא חתם.

מומלץ לצלם את דף הנוסחאות לפני המבחן, שכן בסיום הבחינה הדף יילקח יחד עם מחברת הבחינה.