מוגבלות ולקות רפואית

יישום התאמות

בעמוד זה תמצאו הנחיות ליישום התאמות בבחינות לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות רפואית הזכאים להתאמות. יש לפעול על פי ההנחיות בהתאם למכתב ההתאמות. בנוסף, יש להדפיס את מכתב ההתאמות ולהגיע עימו לכל הבחינות. 

יישום ההתאמות הינו באחריות מדור בחינות, לבירורים יש לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס את מכתב ההתאמות ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב':
עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים > שרותים מקוונים > דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום". במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ -7 ימים לפני מועד הבחינה.

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), ואשר זכאים לאחת מההתאמות הדורשות רישום בפורטל
צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, דוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' עפיפה בריק-מורד אחראית התאמות במדור בחינות, בדוא"ל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
עליך להדפיס המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה

למועדי א' ו- ב'
1. עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים < שרותים מקוונים < דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום".
במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".
רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל- 14 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להיבחן ולא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחינה.
2.תאום ההיבחנות בעזרת מקריא/משכתב ייעשה על ידי הסטודנט בהעברת מועדי הבחינות לרכזת פרויקט
הקראות ,מיד עם פרסום מועדיהן, למייל Hakraot@univ.haifa.ac.il

למועד ג'
סטודנטים שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לרכזת פרויקט הקראות, דוא"ל: Hakraot@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיקי מור רכזת פרויקט הקראות, בדוא"ל: Hakraot@univ.haifa.ac.il

למועדי א' ו- ב'
1. עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:
פורטל הסטודנטים < שרותים מקוונים < דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום".
במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".
רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל- 14 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ 48 שעות לפני מועד הבחינה.
2.תאום ההיבחנות בעזרת טכנולוגי מסייעת ייעשה על ידי הסטודנט בהעברת מועדי הבחינות לרכזת במדור בחינות ,מיד עם פרסום מועדיהן, ויציין מהם הכלים הטכנולוגיים שישתמש בהם בעת הבחינה, למייל Hakraot@univ.haifa.ac.il
למועד ג'
סטודנטים  שיקבלו אישור מהחוג להיבחן במועד ג (מועד חריג), צריכים להודיע למדור בחינות מוקדם ככל הניתן על מנת שיארגנו לכם את ההתאמות שאושרו לכם
ההודעה תישלח במייל לרכזת , דוא"ל: Hakraot@univ.haifa.ac.il

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיקי מור, בדוא"ל: Hakraot@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
1. עליך להדפיס המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה
2. עלייך להעביר את רשימת הבחינות למזכירות יה"ל דוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il לא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחינה

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיכל הייט-בן נעים, בדוא"ל

הנחיות רישום לבחינות:
1. עליך להדפיס המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה
2. עלייך להעביר את רשימת הבחינות למזכירות יה"ל דוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il לא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחינה

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיכל הייט-בן נעים, בדוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il

הנחיות רישום לבחינות:
1. עליך להדפיס המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה
2. עלייך להעביר את רשימת הבחינות למזכירות יה"ל דוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il לא יאוחר מ – 7 ימים לפני מועד הבחינה

לשאלות או בעיות ביישום ההתאמה, נא לפנות לגב' מיכל הייט-בן נעים, בדוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il

עליך להדפיס את המכתב ולהציגו למשגיחים בתחילת כל בחינה.