לקויות למידה והפרעת קשב

יישום התאמות 

בעמוד זה תמצאו הנחיות ליישום התאמות בבחינות לסטודנטים עם לקויות למידה הזכאים להתאמות. 

הנחיות לבחינות לסטודנטים עם לקויות למידה הזכאים להתאמות

  • יש להדפיס את אישור ההתאמות ולהציגו בפני המשגיחות בתחילת כל בחינה.
  • התעלמות משגיאות כתיב – יש לוודא כי המשגיחות מדביקות על מחברת הבחינה מדבקה של "התעלמות משגיאות כתיב"
  • היבחנות בחדר עם מיעוט נבחנים ו/ או תוספת זמן 50 אחוז (ללא הקראה בעברית או שימוש במעבד תמלילים) – יש להירשם מראש בפורטל לפי ההנחיות הבאות :

* הנחיות לרישום לבחינות:

עליך להודיע על הגעה לבחינות באמצעות רישום במסך פורטל הסטודנטים:

פורטל הסטודנטים> שירותים מקוונים>דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום".

במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.

במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הבחינה.

רישום למועדי ב' יעשה לאחר החלטתך להבחן ולא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הבחינה.

  • שימוש בדף נוסחאות אישי – דף נוסחאות מורחב הוא דף של עד 2 עמודים (דף A4 דו-צדדי), כאשר כלל הסטודנטים רשאים להיכנס עם דף נוסחאות. הדף יכלול נוסחאות, סימנים וביטויים בלבד. במקרים בהם המבחן הוא עם חומר סגור ניתן להכניס עד 2 עמודים (דף A4 דו-צדדי) עם נוסחאות בלבד שאינן מהותיות למבחן (כלומר נוסחאות שאינן חלק מהידע לגביו מתקיים המבחן).

מאחר והתאמה זו היא אישית וכרוכה באישור מרצה בקורס, יש להגיש את דף הנוסחאות עד שבוע לפחות לפני הבחינה! לבדיקת המרצה ואישורו. חשוב לדעת כי במידה וזכירת נוסחאות מסוימות בכל מקצוע שהוא, הינה מהותית על פי שיקולו האקדמי של המרצה, יש למחוק נוסחאות אלה מן הדף.

על מנת להשתמש בדף הנוסחאות במהלך המבחן חובה שהמרצה יחתום עליו.  דף נוסחאות אשר לא יהיה חתום ומאושר לא יורשה לשימוש במהלך הבחינה. המרצה ישמור עותק של דף הנוסחאות עליו חתם על מנת לוודא שהדף בו נעשה שימוש במהלך הבחינה זהה לדף עליו הוא חתם.

מומלץ לצלם את דף הנוסחאות לפני המבחן שכן בסיומו הדף יילקח יחד עם מחברת הבחינה.

  • שימוש במעבד תמלילים – התאמה זו תקפה רק עבור בחינות עם שאלות פתוחות. לא ניתן להיבחן ביה"ל בבחינות רב-ברירה ובבחינות הכרוכות בכתיבה של סימנים מתמטיים.   יש להעביר את פרטי הבחינות:  שם מרצה , שם קורס, תאריך ושעת בחינה  למזכירות יה"ל במייל : mhait@univ.haifa.ac.il עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. מי שלא ייעשה זאת עד לתאריך שנקבע, לא ניתן להתחייב ליישום ההתאמה.
  • הקראת בחינות בעברית – ההקראה מתבצעת על ידי בוחן ניטרלי (אינו בקיא בתחום הידע). אין אפשרות לתיווך/הסבר על ידי הבוחן במהלך הבחינה. יש להעביר את פרטי הבחינות: שם מרצה , שם קורס, תאריך ושעת בחינה למזכירות יה"ל במייל : mhait@univ.haifa.ac.il. עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. מי שלא ייעשה זאת עד לתאריך שנקבע, לא ניתן להתחייב ליישום ההתאמה.
  • הכתבה לתוכנת תמלול – התאמה זו תקפה רק עבור בחינות עם שאלות פתוחות. יש צורך להכיר את תוכנת התמלול ולהתנסות בה לפני המבחנים. לא תתאפשר בחינה ללא התנסות מוקדמת. יש להעביר את פרטי הבחינות: שם מרצה , שם קורס, תאריך ושעת בחינה  למזכירות יה"ל במייל mhait@univ.haifa.ac.il עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. מי שלא ייעשה זאת עד לתאריך שנקבע, לא ניתן להתחייב ליישום ההתאמה.
  • שימוש במחשבון – התאמה זו תקפה רק בבחינות הכרוכות בחישובים מתמטיים בהן חל איסור על שימוש במחשבון. יש לפנות לעפיפה מורד-ברק, אחראית התאמות במדור בחינות, במייל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

ולעדכן אותה במועד הבחינה. עפיפה תדאג להעביר עם המשגיחות מחשבון פשוט (4 פעולות חשבון בלבד).

סטודנטים, שהחליטו לא לגשת לבחינה אליה נרשמו – יש ליידע את מזכירות יה"ל 48 שעות לפחות לפני מועד הבחינה.