לקויות למידה והפרעת קשב

יישום התאמות 

בעמוד זה תמצאו הנחיות ליישום התאמות בבחינות לסטודנטים עם לקויות למידה הזכאים להתאמות. 

יש להדפיס את אישור ההתאמות ולהציגו בפני המשגיחות בתחילת כל בחינה.

יש לוודא כי המשגיחות מדביקות על מחברת הבחינה מדבקה של "התעלמות משגיאות כתיב"

יש להירשם מראש בפורטל לפי ההנחיות הבאות :
פורטל הסטודנטים -> שירותים מקוונים -> דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום".
במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' – חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הבחינה.

רישום למועדי ב' – יעשה לאחר החלטתך להבחן ולא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הבחינה.

יש להירשם מראש בפורטל לפי ההנחיות הבאות :
פורטל הסטודנטים -> שירותים מקוונים -> דיווח הגעה לבחינות לבעלי התאמות, לחיצה על כפתור "רישום".
במקרה של צורך לבטל הגעתך לבחינה עליך ללחוץ על כפתור "ביטול".

רישום למועדי א' – חודשיים מראש ועד ל-10 ימים לפני מועד הבחינה.
במקרה של ביטול יש לעשות זאת לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הבחינה.

רישום למועדי ב' – יעשה לאחר החלטתך להבחן ולא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד הבחינה.

 

דף נוסחאות מורחב הוא דף של עד 2 עמודים (דף A4 דו-צדדי), כאשר כלל הסטודנטים רשאים להיכנס עם דף נוסחאות. הדף יכלול נוסחאות, סימנים וביטויים בלבד. במקרים בהם המבחן הוא עם חומר סגור ניתן להכניס עד 2 עמודים (דף A4 דו-צדדי) עם נוסחאות בלבד שאינן מהותיות למבחן (כלומר נוסחאות שאינן חלק מהידע לגביו מתקיים המבחן).
מאחר והתאמה זו היא אישית וכרוכה באישור מרצה הקורס, יש להגיש את דף הנוסחאות עד שבוע לפחות לפני הבחינה! לבדיקת המרצה ואישורו. חשוב לדעת כי במידה וזכירת נוסחאות מסוימות בכל מקצוע שהוא, הינה מהותית על פי שיקולו האקדמי של המרצה, יש למחוק נוסחאות אלה מן הדף.

יישום:

על מנת להשתמש בדף הנוסחאות במהלך המבחן חובה שהמרצה יחתום עליו. דף נוסחאות אשר לא יהיה חתום ומאושר לא יורשה לשימוש במהלך הבחינה. המרצה ישמור עותק של דף הנוסחאות עליו חתם על מנת לוודא שהדף בו נעשה שימוש במהלך הבחינה זהה לדף עליו הוא חתם.

מומלץ לצלם את דף הנוסחאות לפני המבחן, שכן בסיום הבחינה הדף יילקח יחד עם מחברת הבחינה.

ההקראה מתבצעת על ידי בוחן ניטרלי (אינו בקיא בתחום הידע). אין אפשרות לתיווך/הסבר על ידי הבוחן במהלך הבחינה.

יישום:

יש להעביר את פרטי הבחינות: שם מרצה , שם קורס, תאריך ושעת בחינה  למזכירות יה"ל במייל : mhait@univ.haifa.ac. עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. מי שלא יעשה זאת עד לתאריך שנקבע, לא ניתן להתחייב ליישום ההתאמה.

ההכתבה תקפה רק עבור בחינות עם שאלות פתוחות. יש צורך להכיר את תוכנת התמלול ולהתנסות בה לפני המבחנים. לא תתאפשר בחינה ללא התנסות מוקדמת.

יישום:

יש להעביר את פרטי הבחינות: שם מרצה , שם קורס, תאריך ושעת בחינה  למזכירות יה"ל במייל : mhait@univ.haifa.ac. עד 10 ימים לפני מועד הבחינה. מי שלא יעשה זאת עד לתאריך שנקבע, לא ניתן להתחייב ליישום ההתאמה.

השימוש במעבד תמלילים תקף רק עבור בחינות עם שאלות פתוחות. לא ניתן להיבחן ביה"ל בבחינות רב-ברירה ובבחינות הכרוכות בכתיבה של סימנים מתמטיים.

יישום:

 

יש להעביר את פרטי הבחינות: שם מרצה , שם קורס, תאריך ושעת בחינה  למזכירות יה"ל במיילmhait@univ.haifa.acעד 10 ימים לפני מועד הבחינה. מי שלא יעשה זאת עד לתאריך שנקבע, לא ניתן להתחייב ליישום ההתאמה.

ההקראה מתבצעת באמצעות תוכנת המחשב: Natural Reader.

הנבחנים באמצעות התאמה זו יבצעו את הבחינה ביחידה להוראת אנגלית.

יישום:

יש לשלוח את אישור ההתאמות אל המורה המלמד בקורס, וכן, לפנות למזכירות היחידה להוראת אנגלית, במייל: english.eap@univ.haifa.ac.il

התאמה זו תקפה רק בבחינות הכרוכות בחישובים מתמטיים בהן חל איסור על שימוש במחשבון.

יישום:

יש לפנות לעפיפה מורד-ברק, אחראית התאמות במדור בחינות, במייל: abrake-mo@univ.haifa.ac.il

ולעדכן אותה במועד הבחינה.

עפיפה תדאג להעביר עם המשגיחות מחשבון פשוט (4 פעולות חשבון בלבד).