פרויקט חונכות

מטרת פרויקט החונכות היא לסייע לסטודנטים בדרכם האקדמית באמצעות
ליווי אישי הניתן על ידי סטודנט אחר. מטרת החונכות לסייע לסטודנט בתהליך ההסתגלות
למערכת האקדמית ולדרישותיה, להתמודד עם המטלות הלימודיות השוטפות, ובנוסף להוות
מקור תמיכה ועידוד. הקשר בין החונך לחניך הינו קשר המבוסס על מחוייבות ואמון הדדי,
חברות ואכפתיות.

החונכות הינה מסגרת קבועה של ליווי פרטני, בהיקף של 2-4 שעות בשבוע,
לסטודנטים משנה א' ואילך על ידי סטודנט בשנים מתקדמות או מתואר שני.

      במדור נגישות קיימים כמה סוגי חונכויות
      אליהם משובצים החניכים בהתאם להחלטה עם היועצת המלווה:


חונכות ות"ת לחברה הערבית

מיועדת
לסטודנטים עם מוגבלות או לקויות למידה. החונכים מאותרים ומלווים על ידי רכזת
מהיחידה למצוינות אקדמית. החונכות מלווה על ידי היועצות ממדור נגישות ולקויות
למידה בהתאם לצורך.

   
חונכות פר"ח

מיועדת
לסטודנטים עם מוגבלות או לקויות למידה, החונכים מאותרים ומלווים על ידי רכזת
פר"ח. החונכות מלווה על ידי היועצות ממדור נגישות ולקויות למידה בהתאם לצורך.

   
חונכות "לומדים ברצף"
חונכות המיועדת לסטודנטים על הרצף האוטיסטי. החונכות יכולה להיות בדגש על היבטים
אקדמאים/חברתיים/מערכתיים ותלויה בצורך האישי של הסטודנט. את החניך והחונך מלווה
רכזת התכנית, לאורך כל תקופת החונכות. החונכות מתקיימת באוניברסיטה.

 

  סטודנטים
  המעוניינים לברר האם המסגרת של חונכות אישית מתאימה להם, מוזמנים לפנות ליועץ/ת
  לבירור התהליך
.