הגשת בקשה להתאמות מוגבלות

מוגבלות ולקות רפואיתהגשת בקשה להתאמות קראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים חדשים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות רפואית קבועה או זמנית, מוגבלות פיזית, חושית (ראייה, שמיעה), מוגבלות קוגנטיבית ונפשית.…

להמשך קריאההגשת בקשה להתאמות מוגבלות