טכנולוגיה מסייעת למידה

לקויות למידה והפרעת קשבטכנולוגיות מסייעותזקוקים להדרכה טכנולוגית או ייעוץ? רוצים להכיר כלים מומלצים לשיפור הלמידה?סטודנטים בעלי התאמות המוכרים במדור (עם לקות למידה/הפרעת קשב או מוגבלות/לקות רפואית) זכאים לקבל שירותי הדרכה טכנולוגית…

להמשך קריאהטכנולוגיה מסייעת למידה

סדנאות

לקויות למידה והפרעת קשבסדנאותבעמוד זה תמצאו מידע על סדנאות  סדנת שימוש בתוכנת LYX מידע נוסף ינתן בהמשך. סדנת תכנון וארגון זמן מידע נוסף ינתן בהמשך. סדנת הכנת מצגות והצגת רפרטים…

להמשך קריאהסדנאות

ליווי ותמיכה אישיים

לקויות למידה והפרעת קשבליווי ותמיכה אישיים בעמוד זה תמצאו הנחיות לליווי ותמיכה אישייםסטודנט אשר אובחן ונמצא כבעל לקות למידה או הפרעת קשב, זכאי לליווי ותמיכה לאורך כל שנות לימודיו באוניברסיטה בעלות…

להמשך קריאהליווי ותמיכה אישיים

אבחון מת"ל

לקויות למידה והפרעת קשבאבחון מת"לבדף זה תמצא מידע בכל הקשור לאבחון לקויות למידה ותפקודי קשב יש להוריד את השאלונים הרלוונטיים בקישור: שאלונים להורדה למלא ולשלוח לכתובת:יה"ל, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל,…

להמשך קריאהאבחון מת"ל

ייעוץ ותמיכה ל"ל

לקויות למידה והפרעת קשבייעוץ ותמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשבסטודנט אשר אובחן ונמצא כבעל לקות למידה או הפרעת קשב, זכאי לליווי ותמיכה לאורך כל שנות לימודיו באוניברסיטה בעלות סמלית…

להמשך קריאהייעוץ ותמיכה ל"ל

יישום התאמות – ל"ל

לקויות למידה והפרעת קשביישום התאמות בעמוד זה תמצאו הנחיות ליישום התאמות בבחינות לסטודנטים עם לקויות למידה הזכאים להתאמות. יש להדפיס את אישור ההתאמות ולהציגו בפני המשגיחות בתחילת כל בחינה. התעלמות משגיאות כתיב…

להמשך קריאהיישום התאמות – ל"ל

לקויות למידה והפרעות קשב – עמוד ראשי

לקויות למידה והפרעת קשביחידת התמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב מעניקה שירותי ליווי ותמיכה פרטנית על ידי מומחים ללקויות למידה, אישור התאמות בדרכי ההיבחנות, מתן חונכויות וסדנאות בתחומים מגוונים.…

להמשך קריאהלקויות למידה והפרעות קשב – עמוד ראשי

יישום התאמות מוגבלות

מוגבלות ולקות רפואיתיישום התאמותבעמוד זה תמצאו הנחיות ליישום התאמות בבחינות לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות רפואית הזכאים להתאמות. יש לפעול על פי ההנחיות בהתאם למכתב ההתאמות. בנוסף, יש להדפיס את מכתב ההתאמות…

להמשך קריאהיישום התאמות מוגבלות

הגשת בקשה להתאמות ל"ל

לקויות למידה והפרעות קשבהגשת בקשה להתאמות - לקויות למידה והפרעות קשבקראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות למידה או/ו הפרעת קשב.  סטודנט שביצע אבחון…

להמשך קריאההגשת בקשה להתאמות ל"ל