הגשת בקשה להתאמות ל"ל

לקויות למידה והפרעות קשבהגשת בקשה להתאמותקראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות למידה או/ו הפרעת קשב. בקשת הכרה באבחון מת"ל חיצוני (שלא בוצע ביה"ל)…

להמשך קריאההגשת בקשה להתאמות ל"ל