יישום התאמות מוגבלות

מוגבלות ולקות רפואיתיישום התאמותבעמוד זה מופיעה רשימת התאמות לבחינות, יש לפעול על פי ההנחיות בהתאם למכתב ההתאמות. בנוסף, יש להדפיס את מכתב ההתאמות ולהגיע עימו לכל הבחינות. יישום ההתאמות הינו באחריות מדור…

להמשך קריאהיישום התאמות מוגבלות

ייעוץ ותמיכה מוגבלות

מוגבלות ולקות רפואיתשירותי ייעוץ ותמיכההשירות מיועד לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות פיזית, חושית (ראייה, שמיעה), קוגניטיבית, נפשית, וכן עם לקות רפואית זמנית או כרונית. ייעוץ ותמיכה פרוייקט חונכות השאלת טכנולוגיה מסייעת…

להמשך קריאהייעוץ ותמיכה מוגבלות

הגשת בקשה להתאמות מוגבלות

מוגבלות ולקות רפואיתהגשת בקשה להתאמות קראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים חדשים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות רפואית קבועה או זמנית, מוגבלות פיזית, חושית (ראייה, שמיעה), מוגבלות קוגנטיבית ונפשית.…

להמשך קריאההגשת בקשה להתאמות מוגבלות