יישום התאמות מוגבלות

מוגבלות ולקות רפואיתיישום התאמותבעמוד זה תמצאו הנחיות ליישום התאמות בבחינות לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות רפואית הזכאים להתאמות. יש לפעול על פי ההנחיות בהתאם למכתב ההתאמות. בנוסף, יש להדפיס את מכתב ההתאמות…

להמשך קריאהיישום התאמות מוגבלות

ייעוץ ותמיכה מוגבלות

מוגבלות ולקות רפואיתשירותי ייעוץ ותמיכההשירות מיועד לסטודנטים המתמודדים עם מוגבלות פיזית, חושית (ראייה, שמיעה), קוגניטיבית, נפשית, וכן עם לקות רפואית זמנית או כרונית. ייעוץ ותמיכה פרוייקט חונכות השאלת טכנולוגיה מסייעת…

להמשך קריאהייעוץ ותמיכה מוגבלות

הגשת בקשה להתאמות מוגבלות

מוגבלות ולקות רפואיתהגשת בקשה להתאמות קראו היטב את ההנחיות עבור סטודנטים או מועמדים חדשים להגשת בקשה להתאמות בגין לקות רפואית קבועה או זמנית, מוגבלות פיזית, חושית (ראייה, שמיעה), מוגבלות קוגנטיבית ונפשית.…

להמשך קריאההגשת בקשה להתאמות מוגבלות