120 שעות שנתיות

8,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון/ שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

מטרת הארגון היא להפוך את החברה הישראלית למקום טוב יותר לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם: חברה מכבדת, חמה ומקבלת, המאפשרת מימוש עצמי מתוך הכרה בשונות ומחויבות לשוויון הזדמנויות. הסטודנטים המתנדבים פועלים במועדוניות ובדירות השייכות לארגון ומלווים אותם בפעילויותיהם החברתיות.