140 שעות שנתיות

10,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

מטרת התכנית סיוע לימודי לתלמידים חט"ע עליונה בכפר ינוח ג'ת במטרה להגדיל את מספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות איכותית .עיקר החונכות הלימודית מתבצעת במקצועות המדעיים ובמתמטיקה. מטרה נוספת להגדיל את מספר בוגרי בית ספר תיכון יאנוח-ג'ת אשר ישתלבו בעתיד באקדמיה במקצועות ההנדסה והמקצועות הפרא רפואיים. הפעילות מתקיימת במסגרת תכנית מנהיגות יהודית-ערבית ביחידה למעורבות חברתית ובשותפות עם המעוצה המקומית יאנוח-ג'ת ומפעל הפיס.