140 שעות שנתיות

10,000 ₪

סטודנטים לתואר ראשון / שני עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות

מטרת התכנית היא לשלב סטודנטים בפעילות קהילתית באמצעות עמותות וארגונים חברתיים כפעילות משלימה ללימודיהם האקדמיים ומתוך רצון לעצב בוגרי אוניברסיטה בעלי תודעה ומצפון חברתי מפותחים, המודעים למציאות בה הם חיים ומאמינים ביכולתם לפעול למען שינוי וחברה צודקת. ההשתתפות בתכנית דורשת מחויבות עמוקה מצד המשתתפים בה. עיקר הפעילות מתמקדת בטיפוח לימודי במקצועות הליבה לתלמידים בבתי ספר יסודיים ובחט"ב אשר מגיעים ממשפחות במצב סוציו אקונומי נמוך יחסית.